Suojelu NYT! Lastensuojelulain asiakasmitoituksen vaikutukset

Kesto:

1.3.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Suojelu NYT! Lastensuojelulain asiakasmitoituksen vaikutukset -hankkeessa (2022–2023) seurataan asiakasmitoituksen vaikutuksia.

Tavoitteet

Asiakasmitoituksen vaikutuksia seurataan lastensuojelupalvelujen ja muiden sosiaalihuollon palvelujen saatavuuteen ja toteuttamiseen sekä lapsen edun toteutumiseen monimenetelmällisesti.

Arvioinnin tarkoituksena on tukea muutosprosesseja tulevilla hyvinvointialueilla ja selvittää lakimuutoksen voimaantulon seurauksia ja vaikutuksia.

Asiakasmitoituksen mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla 1.1.2022 lukien enintään 35 lasta asiakkaanaan ja 1.1.2024 lukien enintään 30. 

Toteutus

Seurantaa toteutetaan laadullisin aineistoin ja tilastollisin mittarein. Hanke toteutetaan kansallisina kyselyinä ja haastattelututkimuksena alueiden kanssa.

Seuranta kohdentuu kuntien ja jatkossa hyvinvointialueiden lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalityön yksiköihin. Mitoituksen vaikutuksia seurataan esimiesten, sosiaalityöntekijöiden ja lasten näkökulmasta.

Hankkeen tukena toimii ulkoinen ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat Kuntaliitosta, Lastensuojelun keskusliitosta, Sosiaali- ja terveysministeriöstä, aluehallintovirastosta ja Valvirasta. Kokemusasiantuntijoita ohjausryhmässä edustaa Suomen Kasper ry: kasvatus- ja perheneuvonta ry.

Yhteistyökumppanit

THL:n tietopalveluosasto

Rahoitus

  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteystiedot

Laura Yliruka
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7982
[email protected]