Syöpien hoidon laadun seurannan valmistelu

Kesto:

13.4.2023–31.12.2027

Vastuuyksikkö:

Aineistot ja analytiikka

Muualla verkossa:

Kansallisen laaturekisterin tai vastaavan tapaista laadun ja vaikuttavuuden seurannan perustamista syöpäsairauksiin selvitetään THL:n ja Suomen Syöpäyhdistyksen yhteisenä tutkimushankkeena.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään syöpätautien kansallisen laaturekisterin tai vastaavan seurannan kehittämisessä osana nykyistä kansallista syöpärekisteriä. Projektin aikana myös selvitetään soveltuva työnjako THL:n, Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämän syöpärekisterin sekä Kansallisen syöpäkeskuksen (Finnish Cancer Center) välillä.

Tavoitteet

Tutkimuksen ensisijainen tavoite on selvittää syövän hoidon toteutumista sekä hoitotuloksia Suomessa.

Tutkimuksessa laaditaan myös ensimmäiset valtakunnalliset syövän hoidon laatuindikaattorit sekä testataan niitä valikoidulla, erikseen määritellyllä potilaspopulaatiolla. Hoidon toteutumista tutkitaan arvioimalla hoidon (ml. leikkaus, sädehoito ja lääkehoidon) ajallisia muutoksia, niiden vaihtelua alueittain sekä hoidon tuloksia.

Tutkimuksessa seurataan myös tietojen laatua ja kehitetään keinoja tietojen laadun ja kattavuuden parantamiseksi.

Toteutus

Potilaat tunnistetaan THL:n kansallisen syöpärekisterin tiedoista. Potilaiden kotikunta toteamisvuonna ja elossaoloseuranta toteutetaan väestötietojärjestelmän avulla (tiedot toimitetaan jatkuvasti THL:stä Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämään syöpärekisteriin).

Kyseessä on seurantatutkimus. Rekisteritiedot poimitaan vuodesta 1998 aina vuoden 2024 loppuun asti siten, että seuranta on mahdollisimman täydellinen. Tietoja päivitetään noin vuoden välein aina vuoden 2026 loppuun asti.

Yhteistyökumppanit

Suomen Syöpäyhdistys ry.

Kansallinen syöpäkeskus FICAN (Finnish Cancer Center).

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Yhteystiedot

Jonna Salonen
ylilääkäri
puh. 029 524 7171
sähköposti: [email protected]

Janne Pitkäniemi
johtaja
puh. 050 372 3335
sähköposti: [email protected]

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Elina Hermiö
kehittämispäällikkö
puh. 040 759 5106
sähköposti: [email protected]