Toimintarajoitteisten nuorten mielenterveys ja elämäntyytyväisyys sekä kokemukset palveluista pandemian jälkeisenä aikana (D-youth)

Kesto:

1.1.2024 - 31.12.2027

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaikuttajat & Tiedonvälittäjät

Muualla verkossa:

Nordforskin rahoittama D-youth on pohjoismainen yhteistyöhanke, johon osallistuu tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Islannista ja Norjasta. Hanke tarjoaa arvokasta ja kattavaa tietoa haavoittuvassa asemassa olevista toimintarajoitteisista nuorista Pohjoismaissa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on:

 • ymmärtää toimintarajoitteisten nuorten mielenterveyttä, elämäntyytyväisyyttä sekä heidän saamiaan palveluita Pohjoismaissa pandemian jälkeisenä aikana
 • tukea toimintarajoitteisten nuorten yhdenvertaisuutta ja oikeuksia Pohjoismaissa
 • tuottaa tietoa sidosryhmille, laatia tieteellisiä julkaisuja sekä esitellä tuloksia erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja konferensseissa
 • vahvistaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa.

Erityisesti tutkimuksemme päämäärä on

 • tutkia hyvinvointia (esim. mielenterveyttä, elämäntyytyväisyyttä ja pääsyä terveys- sekä koulupalveluihin) ja sen muutoksia toimintarajoitteisilla nuorilla pandemian jälkeisenä aikana verrattuna pandemia-aikaan ja sitä edeltäneeseen aikaan.
 • tutkia vaikuttavatko elinolosuhteet ja sosioekonomiset taustatekijät toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointiin ja sen muutokseen.

Hankkeen tuloksena

 • Haluamme kehittää kohdennettua tukea hyvinvointi- ja palvelujärjestelmään toimintarajoitteisille nuorille pohjoismaissa
 • Teemme suosituksia, joiden avulla voidaan lieventää pandemian ja vastaavien kriisien negatiivisia vaikutuksia toimintarajoitteisten nuorten mielenterveyteen, elämäntyytyväisyyteen ja palveluiden saatavuuteen.

Toteutus

 1. Käytämme monipuolisia menetelmiä ymmärtääksemme ilmiön syvällisesti: Kvantitatiivinen tutkimus pohjautuu väestötutkimuksiin ja rekistereistä saatavaan tietoon Suomesta ja Norjasta.
 2. Syvennämme tutkimusta kvalitatiivisen tutkimuksen avulla, johon kuuluvat haastattelut ja fokusryhmät Norjassa, Islannissa ja Ruotsissa.

Toteutus ja sidosryhmien osallistuminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee yhteistyötä Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa, joissa yliopistotutkijat ovat mukana kumppaneina.

THL:ssä projekti toteutetaan Hyvinvointivaikuttajat-osaston ja Tiedonvälittäjät-osaston yhteistyönä seuraavissa yksiköissä ja tiimeissä:

Hyvinvointivaikuttajat-osasto

Tiedonvälittäjät-osasto

Sidosryhmien osallistuminen

Projekti toteutetaan yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa, joka toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Hankkeessa on mukana kaksi vammaisjärjestöä:

 • Vammaisfoorumi ry ja heidän Lapset ja nuoret -työryhmänsä Suomesta
 • Toimintarajoitteiset nuoret -yhdistys Norjassa.

Yhteistyökumppanit

Rahoitus

NordForsk Projektinumero 155419.
NordForsk tutkimusalue:
Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics (NordForsk) 

Yhteystiedot

Ohjausryhmä

Minna-Liisa Luoma
Psykologian tohtori, dosentti, Projektin johtaja, Suomi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
[email protected]

Marja Holm
Filosofian tohtori / Päätutkija, Suomi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
[email protected]

Vegar Bjørnshagen
Tohtori / Tiimivetäjä, Norja
Oslo Metropolitanin yliopisto
vegar.bjornshagen(at)oslomet.no

Veronica Lövgren
Apulaisprofessori / Tiimivetäjä, Ruotsi
Umeån yliopisto
lovgren(at)umu.se

Snæfríður Þóra Egilson
Professori / Tiimivetäjä, Islanti
Islannin yliopisto
sne(at)hi.is

RAHOITUS

NordForskin logo

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Oslon metropolitan yliopiston logo

 

 

Islannin yliopiston logo

 

 

 

Uumajan yliopiston logo

 

Norjan Toimintarajoitteisten nuorten -yhdistyksen logo