Transforming Health and Care Systems -kumppanuusohjelma (THCS)

Kesto:

1.1.2023-31.12.2029

Vastuuyksikkö:

Terveystaloustiede ja palveluiden oikeudenmukaisuus

Transforming Health and Care Systems -kumppanuusohjelmassa tutkimusorganisaatiot, tutkimusrahoittajat ja hallintoviranomaiset 26 maasta etsivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin tulevaisuuden ratkaisuja tutkimuksesta ja innovaatioista. 

Sote-järjestelmät kuuluvat kansallisen päätöksenteon piiriin ja alan tutkimusta ja kehittämistä on tehty enimmäkseen kansallisista ja paikallisista lähtökohdista. Uusi kumppanuusohjelma vahvistaa vertailevaa eurooppalaista sote-tutkimusta ja eri maiden järjestelmien parhaiden käytäntöjen omaksumista maasta toiseen.

Kumppanuusohjelmassa THL koordinoi kokonaisuutta, jossa kartoitetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä niihin liittyvän koulutuksen tarpeita ja luodaan menetelmiä parhaiden ratkaisujen välittämiseksi eri maiden järjestelmien välillä.

Tavoitteet

Kumppanuusohjelman tavoitteena on tukea eri maiden kansallisten sotejärjestelmien uudistumista laadukkaammiksi, saavutettavammiksi, kestävämmiksi, ihmislähtöisemmiksi, vaikuttavammiksi ja tasa-arvoisemmiksi.       

Toteutus

Kumppanuusohjelma tukee eri maiden kansallisten sote-järjestelmien kehittämistä tutkimuksen ja innovaatioiden avulla.

Ohjelma

  • tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia ja vahvistaa tutkimus- ja innovaatioverkostoja
  • täydentää tutkimustietoa aiheesta
  • lisää innovaatioiden käyttöönoton osaamista
  • vahvistaa yhteistyötä eri maiden ja alueiden välillä sekä hallinnonalojen kesken
  • vahvistaa eri sidosryhmien osaamista ja osallisuutta                                                                                       

Yhteistyökumppanit

THCS-kumppanuusohjelmassa on mukana yli 60 organisaatiota 26 maasta.

Yhteistyökumppanit

Suomesta ohjelmassa ovat mukana Suomen Akatemia, Tampereen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Rahoitus

THCS-kumppanuusohjelma on osa Horizon Europe -puiteohjelmaa. Kumppanuusohjelma kestää seitsemän vuotta ja sen kautta ohjataan runsaat 300 miljoonaa euroa tutkimukseen, innovaatioihin ja niiden toimeenpanoon.

Yhteystiedot

Ilmo Keskimäki
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7256 
[email protected]

Tuukka Tammi
tutkimusohjelmajohtaja
puh. 029 524 8717
[email protected]