Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallinen kehittämishanke (TERTTU)

kuvituskuva verso

Kesto:

28.2.2017–30.12.2019

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö

TERTTU -hankkeessa luotiin yhtenäinen alkuterveystarkastusmalli turvapaikanhakijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden kartoittamiseksi.

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden terveydentila ja palvelutarpeet vaihtelevat.   Alkuterveystarkastusmallin pohjaksi kerättiin tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelutarpeista toteuttamalla terveys- ja hyvinvointitutkimus vastaanottokeskuksissa kirjoilla oleville turvapaikanhakijoille.

Lisäksi kartoitettiin, millaista tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja palveluiden käytöstä oli saatavilla vastaanottokeskuksissa käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä.

Hankkeessa luotu alkuterveystarkastusmalli mahdollistaa, että turvapaikanhakijoille suunnattujen palveluiden kehittäminen perustuu valtakunnalliseen seurantatietoon. Yhtenäiset käytännöt edistävät yhdenvertaista terveyden ja palvelutarpeiden kartoitusta.
Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastus

Hanke toteutettiin yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. Rahoittajana on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF -rahasto, EU).

TERTTU tarjoaa suositukset turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastukseen vastaanottokeskuksissa

Hankkeessa

  • kerättiin tietoa Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelutarpeista
  • kerätyn tiedon pohjalta kehitettiin valtakunnallinen alkuterveystarkastusmalli turvapaikanhakijoiden erilaisten palvelutarpeiden tunnistamiseksi ja seurantatiedon keräämiseksi

Maahanmuuttovirasto vastaa mallin jatkokehittämisestä ja käyttöönotosta vastaanottokeskuksissa.

Yhteystiedot

Anu Castaneda
Tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7848
[email protected]