Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (TERTTU-tutkimus)

Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (TERTTU-tutkimus) toteutettiin vuonna 2018 ja sen tavoitteena oli tuottaa väestötasoista tietoa uusien turvapaikanhakijoiden terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, terveyden riskitekijöistä ja palvelutarpeista päätöksen teon ja palveluiden kehittämisen tueksi.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki maahan vasta saapuneet turvapaikanhakijat. Tutkimukseen osallistui 1 087 turvapaikanhakijaa. Aikuisia ja perheensä kanssa tulleita alaikäisiä tutkittiin pääosin transit-pisteissä Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Joutsenossa.

Tiedonkeruu koostui haastattelusta ja terveystarkastuksesta

Aikuisten haastattelussa kysyttiin elinoloista, terveydestä, toimintakyvystä, elämänlaadusta, tapaturmista ja väkivaltakokemuksista, elintavoista sekä palveluiden käytöstä. Terveystarkastuksessa mitattiin paino, pituus, vyötärön ympärys, verenpaine ja syke sekä tehtiin suppea suun tarkastus. Lasten tutkimus käsitteli soveltuvin osin samoja aihepiirejä. Alle 13-vuotiaiden huoltaja vastasi lasten puolesta ja lapsi osallistui itse vain terveystarkastukseen. Nuoret (13–17-vuotiaat) vastasivat itse.

Tutkimuksen toteutti THL:n koulutettu kielitaitoinen kenttähenkilöstö, mikä mahdollisti tutkimuksen toteuttamisen ilman tulkkia osalle tutkittavista. Loput haastattelut ja terveystarkastukset toteutettiin tulkin avulla.
Tutkimusmateriaalit ovat saatavilla suomen kielen lisäksi kuudella turvapaikanhakijoiden yleisimmin puhutuilla kielellä: englanti, arabia, persia, kurdi (sorani), venäjä ja somalia.

Tulokset ja aineiston käyttö tutkimuksissa

Tutustu tutkimuksen tuloksiin

Aineistosta kaikki tutkimuksen osiot ovat saatavissa tutkimuskäyttöön. Aineisto käsitellään niin, että vastaajat eivät ole tunnistettavissa. Tutkimuslomakkeet löytyvät perusraportista.

Rahoitus ja yhteistyö

TERTTU-tutkimus toteutettiin osana Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallista kehittämishanketta (2017–2019). Hanketta toteutti THL yhteistyössä Maahanmuuttoviraston ja vastaanottokeskusten kanssa. Rahoittajana oli Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF -rahasto, EU).

Yhteystiedot

Natalia Skogberg
Tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7916
[email protected]