Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi (Young Despair)

Kesto:

1.10.2022 - 30.9.2025

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Hanke tunnistaa nuorten kohtalokkaisiin elämätilanteisiin johtaneita ja ehkäistävissä olevia sosiaalisia tekijöitä ja prosesseja. 

Tavoitteet

Löytää keinoja ehkäistä nuorten riskikäyttäytymistä, väkivaltaa, huumeiden yliannostuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Ymmärtää, kuinka epätasa-arvo, syrjäytyminen ja pahoinvointi vaikuttavat nuorten elämänkulkuihin.

Toteutus

Hanke toteutetaan THL:n, Nuorisotutkimusseuran, A-klinikkasäätiön sekä Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen tutkijoiden toimesta vuorovaikutuksessa kentän toimijoiden ja hallinnon sekä nuorten kanssa.

Yhteistyökumppanit

 • Addiction and the Family International Network, AFINet
 • Aggredi-katuväkivaltatyö
 • Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)
 • Correlation-European Harm Reduction Network, C-EHRN
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
 • FinFami - Uusimaa ry
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin poliisilaitos
 • Huoma - Henkirikosten uhrien läheiset ry 
 • Irti Huumeista ry
 • Icehearts ry
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö 
 • Lapsiasiainvaltuutettu
 • MIELI ry 
 • Mielenterveyden Keskusliitto
 • Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET
 • Oikeusministeriö (Rikoksentorjuntaneuvosto)
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Poliisihallitus
 • Psykiatrian tutkimussäätiö
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Päivyt-yhteistyöverkosto
 • Rikosseuraamuslaitos 
 • Sekaisin kollektiivi
 • Sininauhaliitto
 • Sininauhasäätiö 
 • Sopimusvuori ry
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suomen Punainen Risti
 • Suomen sosiaali- ja terveysjärjestö ry, SOSTE
 • Tukikohta ry 
 • Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Rahoitus

Strategisen tutkimuksen neuvosto, STN

Yhteystiedot

Pekka Hakkarainen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7161
[email protected]

Rahoittaja

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Strateginen tutkimus

Strateginen tutkimus STN