Vaikuttavat mielenterveysinterventiot osana opiskeluterveydenhuoltoa

Kesto:

1.9.2014–31.12.2016

Vastuuyksikkö:

Mielenterveysyksikkö

Muualla verkossa:

Hankkeen avulla selvitettiin  mielenterveys- ja päihdetyön nykytilannetta opiskeluterveydenhuollossa sekä rakennettiin yhtenäisiä toimintamalleja.

Tavoitteet

  • selvittää mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä sekä mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja kehittämistä kunnallisessa opiskeluterveydenhuollossa
  • koota tietoa toimivista mielenterveys- ja päihdetyön menetelmistä ja toimintamalleista opiskeluterveydenhuollossa
  • koota verkkomateriaalia opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten käyttöön opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoitamisen tueksi
  • kehittää opiskeluterveydenhuollossa tarvittavaa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista sekä osallistua opiskeluterveydenhuollon sisällön kehittämiseen

Hanke oli osa THL:n Opiskeluterveydenhuollon kehittämisen -ohjelmaa vuosille 2014–2018 (THL 2014:11). Opiskeluterveydenhuollon selvityksessä (STM 2012:18) mielenterveys- ja päihdeongelmaisten nuorten hoito ja palvelujen järjestäminen nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi. STM:n asettama opiskeluterveydenhuollon kehittämisen työryhmä on esittänyt opiskeluterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyössä käytettävien työtapojen kehittämistä (STM 2014:10).

Toteutus

Tietopohjaa kartoitettiin kirjallisuuskatsauksella ja kyselytutkimuksella opiskeluterveydenhuollon eri toimijoille. Luotiin myös nettipohjaisia materiaaleja opiskeluterveydenhuollon  toimijoiden työn tueksi.

Yhteistyökumppanit

  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • THL Hyvinvointiosasto / lapset, nuoret ja perheet -yksikkö
  • Työterveyslaitos

Rahoitus

Yhteistyöhanke:
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Yhteystiedot

Henna Haravuori
erikoistutkija
sähköposti: [email protected]