ESBL-Escherichia coli -bakteerien aiheuttamat infektiot lisääntyivät merkittävästi Suomessa vuosina 2008–2019

Julkaisuajankohta 13.11.2023

Laajakirjoista beetalaktamaasia (extended-spectrum beta-lactamase, ESBL) tuottavien Escherichia coli -kantojen osuus kaikista virtsasta ja verestä eristetyistä E. coli -kannoista kasvoi merkittävästi vuosien 2008–2019 aikana. Tuore tutkimus selvitti ESBL-kantojen osuuden sekä ilmaantuvuuden muutostrendejä E. colin aiheuttamissa infektioissa suomalaisessa väestössä ennen koronapandemiaa.

E. coli on yleisin virtsatieinfektioiden ja vakavien yleisinfektioiden aiheuttaja niin Suomessa kuin muualla maailmalla. Niin sanotut ESBL-E. coli -kannat tuottavat ESBL-entsyymeitä, jotka pystyvät hajottamaan useita hoidollisesti tärkeitä mikrobilääkkeitä, kuten 1.–3. polven kefalosporiineja, ja ovat näin vastustuskykyisiä muun muassa kefaleksiinille, kefuroksiimille ja keftriaksonille. Tämä puolestaan vaikeuttaa merkittävästi etenkin E. colin aiheuttamien vakavien infektioiden hoitoa, ja usein joudutaan valitsemaan laajakirjoisempi mikrobilääke.

Tutkimus osoitti, että vuosina 2008–2019 veri- ja virtsaviljelyistä eristettyjen E. coli -kantojen ESBL-osuus kasvoi vuosittain noin 9 prosenttia koko väestössä. Muutosnopeus oli varsin samanlainen kaikissa ikäryhmissä sukupuolesta riippumatta. ESBL-kantojen osuus oli kuitenkin selvästi suurempi miehillä kuin naisilla ja, mikä huolestuttavinta, suurempi vakavissa yleisinfektioissa kuin virtsatieinfektioissa.

Tämän lisäksi ESBL-E. colin löydösmäärät sekä väestöön suhteutettu ilmaantuvuus lisääntyivät. Suurin riski ja siihen liittyvä sairastuvuus ESBL-E. colin aiheuttamiin virtsatieinfektioihin ja vakaviin yleisinfektioihin oli yli 60-vuotiailla henkilöillä. 

Huolestuttava havainto oli myös se, että lähes 80 prosenttia veriviljellyistä ja 70 prosenttia virtsaviljellyistä ESBL-E. coli kannoista oli vastustuskykyisiä fluorokinoloneille, kuten siprofloksasiinille, kaventaen entisestään mikrobilääkehoitovaihtoehtoja.

Tutkimus tehtiin analysoimalla kansalliseen mikrobilääkeherkkyystietokantaan (Finres-tietokanta) raportoituja tuloksia, joita kaikki Suomen kliinisen mikrobiologian laboratoriot (ns. FiRe-laboratoriot) ovat tuottaneet. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää, kun laaditaan kansallisia mikrobilääkehoitosuosituksia. ESBL-E. colin tartunnanlähteiden entistä tarkempi selvittäminen on tarpeen, jotta torjuntatoimet pystyttäisiin suuntaamaan oikein.

Lisätiedot

Increasing proportions of extended-spectrum β-lactamase-producing isolates among Escherichia coli from urine and bloodstream infections: results from a nationwide surveillance network, Finland, 2008 to 2019 (Eurosurveillance)

Mikä on ESBL? (THL)

Mikrobilääkeresistenssin seuranta (THL)

Mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä FiRe (THL)

Heikki Ilmavirta
vieraileva tutkija
THL
[email protected]  
 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset antibioottiresistenssi - Infektiotaudit ja rokotukset