Mikrobilääkeresistenssin seuranta

Mikrobilääkeresistenssin seurannalla mitataan torjuntatoimien tehokkuutta ja havaitaan uudet uhat.

Suomessa mikrobilääkeresistenssitilannetta seurataan eri järjestelmillä. Lisäksi tehdään yhteistyötä Euroopassa toimivien asiantuntijaverkostojen kanssa. Suomi osallistuu Euroopan mikrobilääkeresistenssin (EARS-Net) ja mikrobilääkekulutuksen (ESAC-Net) seurantaverkostojen toimintaan.

FiRe – Suomalainen mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kliinisesti tärkeiden bakteerien lääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa. Näistä tiedoista kootaan vuosittainen FinRes-raportti. 
FiRe – suomalainen mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä

Mikrobilääkekulutuksen seuranta 

Mikrobilääkkeiden käytöllä on merkittävä vaikutus mikrobilääkeresistenssin syntymiseen. Mikrobilääkekulutusta seurataan sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti.
Mikrobilääkekulutuksen seuranta

Tartuntatautirekisteri

Laboratoriot ilmoittavat tartuntatautirekisteriin seuraavat resistentit mikrobilöydökset: 

  • MRSA
  • VRE eli vankomysiinille resistentti enterokokki
  • 3. polven kefalosporiineille herkkyydeltään alentunut ja resistentti Escherichia coli eli mahdollinen ESBL-Escherichia coli 
  • 3. polven kefalosporiineille herkkyydeltään alentunut ja resistentti Klebsiella pneumoniae eli mahdollinen ESBL-Klebsiella pneumoniae
  • karbapeneemiherkkyydeltään alentuneet ja resistentit enterobakteerit eli mahdolliset karbapenemaasia tuottavat enterobakteerit (CPE).

Ilmoituksista ei selviä, onko kyse oireettomasta kantajuudesta vai oireisesta infektioista. Erikseen tilastoidaan kuitenkin vakavat yleisinfektiot, joissa bakteeri kasvaa veressä tai aivoselkäydinnesteessä. 

Lisäksi rekisterissä on tietoa tuberkuloosin ja pneumokokin resistenssitilanteesta. 

Tartuntatautirekisteri

Asiantuntijalaboratoriot

Osa resistenteistä mikrobeista lähetetään THL:n asiantuntijalaboratorioihin jatkotutkimuksiin. 

Fenotyyppisillä menetelmillä testataan bakteerin kasvua mikrobilääkkeen läsnä ollessa. Bakteerikannan resistenttiys varmistetaan genotyyppisillä menetelmillä. Genotyypityksiä eli sormenjälkitutkimuksia tehdään epidemiaselvitysten tueksi.

Mikrobikantakokoelman lähetettävät näytteet

Hoitoon liittyvien infektioiden jatkuva seuranta SIRO 

THL koordinoi kansallista hoitoon liittyvien infektioiden jatkuvaa seurantaa (SIRO). 

Resistenssitietoja kerätään mikrobeista, jotka aiheuttavat hoitoon liittyviä veriviljelypositiivisia infektioita eri potilasryhmillä ja leikkausalueen infektioita eri kirurgisissa toimenpideryhmissä. 

Lisäksi on arvioitu mikrobilääkeresistenssin aiheuttamaa tautitaakkaa Suomessa vuositasolla. 

Mikrobilääkkeiden käyttöä ja mikrobilääkeresistenssiä kartoitetaan myös prevalenssitutkimuksissa, joita tehdään määrävälein akuuttisairaaloissa ja pitkäaikaishoitolaitoksissa. 

Sairaalainfektio-ohjelma SIRO