Perusterveydenhuollon käynnit ja etäasioinnit vähenivät vuonna 2023

Julkaisuajankohta 12.6.2024 8.02
Uutinen

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntimäärä väheni vuonna 2023 ja palasi koronaepidemiaa edeltävän vuoden 2019 tasolle. Käyntejä oli 29,8 miljoonaa, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.*

*Ingressissä ollut vuosiluku korjattu 12.6.2024 klo 10.47. Poistettu virke: Käyntejä oli 29,8 miljoonaa, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

”Vuosina 2021–2022 koronaepidemiaan liittyvät rokotukset ja käynnit kasvattivat kokonaiskäyntimäärää perusterveydenhuollossa. Vuonna 2023 käyntimäärä palasi suurin piirtein koronaepidemiaa edeltävän ajan tasolle. Tilanne on siis palannut käyntimäärissä normaalitasolle, vaikka epidemian hoitovelkaa jouduttiin purkamaan vielä vuonna 2023”, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Tiina Marttila.

Etenkin läsnäasioinnit vähenivät (15 %), mutta myös etäasiointien määrä väheni (5 %). Asiakkaita perusterveydenhuollon avohoidossa oli 4,3 miljoonaa eli 18 prosenttia vuotta 2022 vähemmän.

Väestöstä 70 prosenttia oli asioinut perusterveydenhuollon avohoidossa vuonna 2023.

Vajaa kolmasosa (32 %) kaikista perusterveydenhuollon asioinneista hoidettiin etäasiointina vuonna 2023. Avosairaanhoidossa etäasiointien osuus oli jo lähes puolet (46 %) kaikista läsnä- ja etähoitotapahtumista.

Etenkin asiointi sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille toteutettiin usein etänä: etäasiointia oli enemmän kuin hoitotapahtumia kasvotusten.

Käyntisyyt vaikuttivat siihen, toteutuiko potilaan käynti etä- vai läsnäasiontina. Jos käyntisyyksi oli kirjattu ihoon liittyvä käyntisyy, esimerkiksi haavan hoito, käynti oli tyypillisesti läsnäasiointia.

Konsultaatiot ammattihenkilöiden välillä ovat kasvussa

Ammattihenkilöiden väliset konsultaatiot ovat lisääntyneet jo usean vuoden ajan. Vuonna 2023 avosairaanhoidon konsultaatiot lisääntyivät kolmasosalla (33 %) edellisvuoteen verrattuna.

Avosairaanhoidon lääkäreille tehtiin 1,8 miljoonaa konsultaatiota vuonna 2023.

”Tyypillisesti nimenomaan lääkäriä konsultoitiin silloin, kun asiakkaan hoidosta vastasi ensisijaisesti joku muu terveydenhuollon ammattilainen”, Marttila toteaa.

Lääkäreillä konsultaatioiden määrä ylitti etäasiointien määrän eli konsultaatiot ovat yhä suurempi osa perusterveydenhuollon lääkäreiden työpäivää.

Vaakaviivakuvio tilastosta.
Perusterveydenhuollon läsnä- ja etäasioinnit ammattiryhmittäin vuosina 2019–2023.

Suun terveydenhuollon käynnit lisääntyivät

Vuonna 2023 suun terveydenhuollon käyntejä oli perusterveydenhuollossa yhteensä 4,9 miljoonaa, 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asiakkaita oli 1,9 miljoonaa, 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Kolmasosa (34 %) väestöstä käytti terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluja vuonna 2023.

Verenpainetauti, pehmytkudossairaudet, selkäsärky ja akuutit hengitystieinfektiot olivat yleisimmät avosairaanhoidon käyntisyyt

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa lääkärin vastaanotolla käyneiden tavallisimpia käyntisyitä vuosina 2018–2023 olivat verenpainetauti, pehmytkudossairaudet, akuutit hengitystieinfektiot, selkäsärky ja aikuistyypin diabetes.

Vuosina 2020–2022 lääkärin diagnoosikirjauksena yleistyi koronainfektion yhteydessä käytetty uusi diagnoosikoodi. Koronainfektiokirjaukset vähenivät selvästi vuonna 2023.

Vaakaviivakuvio tilastosta
Julkisen perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa lääkärin vastaanotolla käyneiden (etä- tai läsnäasiointi) asiakkaiden 5 tavallisimman sairauden diagnoosikoodeilla sekä koronainfektion yhteydessä käyttöön otetulla uudella koodilla lääkärin kirjaamat asiakkaiden käyntisyiden lukumäärät vuosina 2018–2023.

Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien yleisimmin kirjaamat asiakkaiden käyntisyyt olivat terveyden ylläpito ja sairauden ennaltaehkäisy, aikuistyypin diabetes, akuutti hengitysteiden infektio, haava tai repeämä, kurkun tai nielun oire sekä muu hengitystieinfektio.

Ajantasaiset tiedot tietokantaraporteilta

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon käyntitiedoista on saatavilla ajantasaiset sähköiset tietokantaraportit, joissa tietoja voi tarkastella mm. maakunnittain, palveluntuottajittain, ammattiryhmittäin ja ikäryhmittäin.
Perusterveydenhuollon tietokantaraportit

Pikaraportissa näkyy tiedot vuoden ajalta viikoittain jaoteltuina. Pikaraportti päivittyy päivittäin. Pikaraportit on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialueille omien tietojen tarkastamista varten.
Avohilmon pikaraportti. Käynnit viikoittain ja kuukausittain 

Lähteet

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt 

Lisätietoja

Tiina Marttila (avohoitokäyntien tilastoraportti)
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 8533
[email protected]

Raimo Mahkonen (avohoitokäyntien ja käyntisyiden tilastoraportit)
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7669
[email protected]
 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen