Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuonna 2020

Verenpainetauti, ylähengitystieinfektiot ja selkäsärky olivat edelleen yleisimmät käyntisyyt lääkärin vastaanotolla

Avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle tehtiin 4,9 miljoonaa käyntiä vuonna 2020. Verenpainetauti, selkäsärky ja ylähengitysteiden akuutit infektiot olivat vuoden 2019 tavoin yleisimmin kirjatut diagnoosit lääkäreiden vastaanottokäynneillä. Yksittäisistä kirjatuista diagnooseista kyynärvarren murtuma aiheutti edellisvuoden tavoin eniten käyntejä asiakasta kohti vuonna 2020, keskimäärin 1,6.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanottokäyntejä oli 4,3 miljoonaa vuonna 2020. Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy oli yleisin käyntisyy (ICPC-2-käyntisyyluokitus) hoitajan vastaanotolla. Tähän käyntisyyluokkaan kuuluvat esimerkiksi rokotuskäynnit. Lisätietoja perusterveydenhuollon käynneistä löytyy niihin keskittyvästä tilastoraportissa.

Noin 11 prosentissa terveyskeskuksista diagnoosien kirjauskattavuus oli alle 30 prosenttia avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynneillä vuonna 2020 (ICPC-2- tai ICD-10-kirjaus). Näiden terveyskeskusten alueen väestö kattoi vajaa kolme prosenttia koko maan väestöstä. Vajaassa viidenneksessä terveyskeskuksista (19 %) lääkäri oli kirjannut diagnoosin yli 85 prosentissa käynneistä.

Lääkärin vastaanotolla diagnoosi (ICD-10 -luokitus) oli kirjattu noin 66 prosentissa käynneistä (65 % vuonna 2019). Hoitajan vastaanottokäynneissä käyntisyy (ICPC-2 -luokitus) oli kirjattu 59 prosentissa käynneistä (63 % vuonna 2019).

Lataa koko tilastoraportti

Graafi lääkärin vastaanoton yleisimmistä diagnooseista (ICD-10) vuonna 2020 asiakkaiden ja käyntien lukumäärän mukaan.
Kuvio 1. Lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla yleisimmät diagnoosit (ICD-10) vuonna 2020, asiakkaiden ja käyntien lukumäärät.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Lähde

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuosina 2020
Besöksorsaker på klientmottagningarna inom primärvårdens öppna sjukvård 2020
Reasons for outpatient visits in primary health care in 2020

Tilastoraportti 12/2021, 28.4.2021. THL
Suomen virallinen tilasto, Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Ensisijaisesti yhteydenotot: avohilmo(at)thl.fi

Tilaston vastuuhenkilöt:

Kaisa Pyrhönen

Raimo Mahkonen