Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

THL julkaisee perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynneistä kuukausittain päivittyvät tiedot ja kerran vuodessa julkaistavan tilastoraportin.

Säännöllisesti päivittyvät tietokantaraportit

Avohilmo-rekisteriin toimitetuista perusterveydenhuollon asiointitiedoista muodostetaan tietokantaraportteja. Pikaraporttien tiedot päivittyvät päivittäin sekä tiivisteet ja kuutiot kuukausittain.

Tilastoraportti

Kerran vuodessa julkaistavassa tilastoraportissa tarkastellaan perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäyntejä ja niissä tapahtuneita muutoksia alueellisella ja koko maan tasolla. Tilastoraportin laatuselosteessa arvioidaan tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin.

Terveyskeskuskäynnit vähenivät viidesosan vuonna 2022

Terveyskeskuskäyntejä oli vuonna 2022 kaikkiaan 34,6 miljoonaa. Käyntejä oli 8,1 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna (42,7 miljoonaa). Lääkärikäyntejä oli vuonna 2022 6,5 miljoonaa ja käyntejä muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden luona oli 28,1 miljoonaa.

Terveyskeskusten asiakkaiden määrä väheni 10,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Asiakkaita oli yhteensä 4,8 miljoonaa eli 86,2 prosenttia väestöstä. Käyntejä asiakasta kohden oli keskimäärin 7,0.

Koronaepidemia ja siihen liittyvä rokotustoiminta lisäsi käyntejä terveyskeskuksissa vuonna 2021. Vuonna 2022 terveyskeskusten käyntien määrä väheni vuodesta 2021 fyysisissä käynneissä 21,3 prosenttia ja etäasioinneissa 12,6 prosenttia.

Uusien toimintamallien käyttö laajentui terveyskeskuksissa, mikä näkyi etäasioinnin osuuden vakaana pysymisenä (28,8 % kaikista käynneistä) ja ammattihenkilöiden välisten konsultaatioiden osuuden lisääntymisenä (32,1 %) vuoteen 2021 verrattuna.

Vuonna 2022 suun terveydenhuollon käyntejä oli yhteensä 4,9 miljoonaa. Suun terveydenhuollon käyntejä terveyskeskuksissa oli 3,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Käyntimäärä ei edelleenkään palautunut koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Lataa koko tilastoraportti

Fyysiset käynnit ja etäasioinnit vähenivät vuonna 2022 lääkäreillä ja muilla ammattiryhmillä.
Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avohoidon fyysiset käynnit ja etäasioinnit ammattiryhmittäin vuosina 2019–2022.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Perusterveydenhuollon tilasto sisältää tietoja perusterveydenhuollon toiminnasta Hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta.

Tilasto sisältää tietoja palvelun tuottajasta, väestön palvelujen käytöstä, hoidon saatavuudesta, väestön terveysongelmista, epidemioiden leviämisestä, asiakkaan/potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, käynneistä ikäryhmittäin, avokäynneistä palvelumuodoittain, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta, lääkityksestä ja rokotuksista sekä lasta odottavien naisten sekä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi tehdyistä tarkastuksista.

Perusterveydenhuollon tilasto perustuu palveluntuottajilta saatuihin tietoihin, jotka poimiintuvat potilastietojärjestelmistä päivittäin automaattisesti (Avohilmo-tiedot). THL tuottaa saaduista tiedoista raportointia verkkopalveluna. Tilaston tietosisältö on laajentunut merkittävästi vuoden 2011 alusta, koska tiedot kerätään henkilötunnuksellisena päivittäisenä tiedonsiirtona organisaatioista.

Vuodeosastotiedot raportoidaan Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmän (Hilmo) tiedoista. Vuodeosastojen potilaista ilmoitetaan hoitopäivät ja -jaksot sekä potilaiden arvioitu tarkoituksenmukainen hoitopaikka.

Perusterveydenhuollon Avohilmo-aineistosta tehdään useita tilastoraportteja vuoden aikana.

Lähde

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2022
Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården 2022
Outpatient visits in primary health care and oral health care in 2022

Tilastoraportti 33/2023, 7.6.2023. THL.
Suomen virallinen tilasto, Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit. THL. SVT-logo

Lisätietoa

Ensisijaisesti yhteydenotot: avohilmo(at)thl.fi

Tilaston vastuuhenkilöt:

Tiina Marttila

Kaisa Pyrhönen