Sairaaloiden käsihygienia on parantunut viime vuosina - kansainvälistä käsihygieniapäivää vietetään 5. toukokuuta

Julkaisuajankohta 3.5.2024 10.02
Uutinen

Käsihuuhdekulutus on lisääntynyt suomalaisissa sairaaloissa viime vuosina, kertoo tuore tutkimus. Suomen akuuttisairaaloiden hoitoon liittyviä infektioita ja mikrobilääkkeiden käyttöä kartoitettiin syksyllä 2022 osana Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n koordinoimaa Euroopan laajuista poikkileikkaustutkimusta. Suomesta mukana oli 40 erikoissairaanhoidon toimintayksikköä. Tutkimuksessa selvitettiin myös käsihygienian toteutumista akuuttisairaaloissa.

Tutkimukseen osallistuneissa sairaaloissa käsihuuhdekulutuksen mediaani oli 64 litraa tuhatta hoitopäivää kohti. Edellinen tiedonkeruu toteutettiin vuonna 2016, jolloin vastaava luku oli 46 litraa / 1 000 hoitopäivää. Koko Euroopan akuuttisairaaloiden käsihuuhdekulutuksen mediaani oli tuolloin 20 litraa / 1 000 hoitopäivää. 

Käsihuuhdekulutuksen seurannan lisäksi 85 prosenttia sairaaloista oli tehnyt tiedonkeruuta edeltävän vuoden aikana käsihygieniatilanteiden havainnointia, joka antaa paremman kuvan käsihygienian toteutumisesta kuin pelkkä käsihuuhdekulutuksen seuranta. Käsihuuhdeannostelija löytyi potilasvuoteen välittömästä läheisyydestä 77 prosentissa tapauksista. Henkilökunnan mukana kuljetettavien käsihuuhdeannostelijoiden käyttö oli edelleen harvinaista.

”Seurantatulokset osoittavat, että kehitystä parempaan suuntaan on tapahtunut, mutta parantamisen varaa on edelleen” sanoo THL:n tutkija Saija Toura

”Jotta käsihygieniaa voidaan parantaa, koulutusta tarvitaan edelleen, niin ammattiin opiskeleville kuin jo työssä oleville. Keskustellaan rohkeasti käsihygienian toteutumisen haasteista ja hyvistä toimintatavoista ja ohjataan ja jaetaan tietoa yhteisen tavoitteen puolesta”, jatkaa THL:n tutkija Tarja Kuutamo.

Käsihuuhteen kulutus kertoo käsihygienian toteutumisesta

Käsihuuhdekulutuksen seuranta on vakiintunut menetelmä käsihygienian toteutumisen arvioinnissa ja kulutusluvut osoittavat kehityssuunnan. Sairaalakohtaisen kulutuksen vertailu voi edistää käsihygienian toteutumista, kunhan kulutus- ja hoitopäivätiedot saadaan raportoitua samalla tavalla erityyppisistä yksiköistä. Suomi voi verrata tuloksiaan myös muihin maihin, kun jatkossa ECDC raportoi koko Euroopan tulokset. Erot eri maiden käsihuuhdekulutuksessa ovat yleensä suuria. 

Suomessa käsihygienian toteutumista seurataan vuosittain myös kansallisen hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatoimintakyselyn avulla. Vuoden 2023 käsihuuhdekulutusta koskeva tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä. 

Kevään 2024 aikana käsihygienian toteutumista kartoitetaan myös pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä osana Euroopan laajuista hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobilääkkeiden käytön prevalenssiselvitystä (HALT-4).

Käsihygienia on tehokkain keino ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita

Kansainvälistä käsihygieniapäivää vietetään vuosittain 5. toukokuuta. Tänä vuonna Maailman terveysjärjestö WHO:n käsihygieniapäivän kampanjassa kannustetaan jakamaan tietoa käsihygienian tärkeydestä. Käsihygienia on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita ja torjua mikrobien leviämistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksessa voi hyödyntää ”Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan” -julisteita, joita THL on suomentanut WHO:n materiaalien pohjalta. Julisteet ovat hyvä keino muistuttaa käsihygienian tärkeydestä.

Lisätiedot

World Hand Hygiene Day 2024 (WHO) 

Käsihygieniapäivä (THL) 

Käsihygieniaohjeet ammattilaisille (THL)

Prevalenssitutkimus akuuttisairaaloille (THL)

Prevalenssiselvitys pitkäaikaishoidon yksiköille (THL)

Kysely torjuntatoiminnasta akuuttisairaaloille (THL)

Saija Toura
tutkija
THL
p. 029 524 7287
[email protected]

Tarja Kuutamo
tutkija
THL
p. 029 524 7757
[email protected]

Emmi Sarvikivi
ylilääkäri
THL
p. 029 524 7105
[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset käsihygienia - Infektiotaudit ja rokotukset käsihygieniapäivä - Infektiotaudit ja rokotukset