Käsihygieniaohjeet ammattilaisille

Hyvä käsihygienia on paras yksittäinen keino torjua mikrobitartuntoja ja ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita. 

Huolellinen käsien puhdistaminen käsihuuhteella  on tärkeää kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden hoidossa ja huolenpidossa. 

 Vesi-saippuapesua suositellaan vain, kun käsissä on likaa tai ne ovat tahraantuneet suolistoinfektioita aiheuttavilla mikrobeilla.  Pesu tehdään ennen käsihuuhteen käyttöä.

WHO:n käsihygieniajulisteet

Maailman terveysjärjestö WHO:n käsihygieniajulisteissa on ohjeita terveydenhuollon henkilöstölle. Niissä kuvataan, kuinka puhdistaa kädet oikeissa tilanteissa ja oikealla tekniikalla. 

Julisteita voi käyttää akuuttisairaaloiden lisäksi erilaisissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Esimerkiksi palveluasumisen ja laitoshoidon sekä suun terveydenhuollon käsihygieniaan on omat julisteet.

Kuvia saa käyttää, kunhan kuvien alalaidassa oleva painettu vastuuvapauslauseke näkyy kuvissa.

Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan kun hoidat potilasta, jolla on keskuslaskimokatetri.

Kun hoidat potilasta, jolla on keskuslaskimokatetri (pdf 135 kt)

Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan.Kun hoidat potilasta, jolla on perifeerinen laskimokatetri.

Kun hoidat potilasta, jolla on perifeerinen laskimokatetri (pdf 253 kt)

 

Käsihygienian edistäminen multimodaalisen stretagian avulla.

Käsihygienian edistäminen multimodaalisen strategian avulla (pdf 76 kt)

Yllä oleva on mukautettu suomennos kaaviosta, joka on liitteenä julkaisussa “Resource considerations for investing in hand hygiene improvement in health care” Geneve: World Health Organization (WHO); 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. WHO ei tehnyt tätä suomennosta. WHO ei vastaa suomennoksen sisällöstä tai sen oikeellisuudesta. Alkuperäinen englanninkielinen julkaisu on sitova ja autenttinen versio. 

 

 
Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan.
 
Infograafi, jossa potilas makaa sairaalavuoteessa ja ympärillä teksti: viisi muistisääntöä hyvään käsihygeniaan.
 
 

Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan - pysäytä moniresistenttien mikrobien leviäminen, desinfioi kätesi eritteen käsittelyn jälkeen.
Infograafi: viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan.
 

Kuvia saa käyttää, kunhan kuvien alalaidassa oleva painettu vastuuvapauslauseke näkyy kuvissa.

Juliste käsihygieniasta potilaille ja asiakkaille

HUolehdithan käsiesi puhtaudesta- suojaa itseäsi ja muita taudinaiheuttajilta.

Juliste käsihygieniasta potilaille ja asiakkaille (pdf 52 kt)

Affisch om handhygien för patienter och kunder (pdf 89 kt)

Hand hygiene poster for patients and clients (pdf 89 kt)