Terve Suomi -tutkimus: Työkyvyssä ja fyysisessä toimintakyvyssä merkittäviä eroja kaupunkien välillä

Julkaisuajankohta 24.4.2024 1.15
Uutinen

Kaupunkien välillä on suuria eroja monissa terveyden ja työkyvyn mittareissa, vahvistaa Terve Suomi -tutkimus.

Terve Suomen kuntakyselyyn osallistui 10 kaupunkia: Espoo, Helsinki, Kaarina, Kauniainen, Kuopio, Nokia, Oulu, Rovaniemi, Salo ja Turku.

Tutkimuksessa havaittiin, että näiden kaupunkien välillä on selkeitä eroja koetussa työkyvyssä, fyysisessä toimintakyvyssä sekä terveysliikuntasuosituksen toteutumisessa. 

Työkyvyttömäksi itsensä kokevien osuus on pienin pääkaupunkiseudulla. Fyysinen toimintakyky on parhainta Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä ja Oulussa.

”Väestön ikärakenne tai koulutus- tai tulotaso voivat vaikuttaa kaupunkien välisiin eroihin, mutta kaikkia eroja ne eivät selitä. Tarvitsemmekin lisää tutkimusta erojen taustalla vaikuttavista tekijöistä”, toteaa kehittämispäällikkö Suvi Parikka

”Suuret alue-erot ovat iso ongelma sekä hyvinvoinnin tasa-arvotavoitteen näkökulmasta että koko väestön terveyden, toiminta- ja työkyvyn kannalta. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa näihin ilmiöihin”, Parikka jatkaa. 

Työkyvyttömäksi itsensä kokevia on pääkaupunkiseudulla vähemmän kuin koko maassa keskimäärin 

Koko maassa 20 prosenttia työikäisistä eli 20–64-vuotiaista kokee itsensä täysin tai osittain työkyvyttömäksi. 

Itsensä täysin tai osittain työkyvyttömäksi kokevien osuus on kymmenen kaupungin vertailussa suurin Rovaniemellä ja Kuopiossa (molemmissa 27 %). Työkyvyttömäksi itsensä kokevien osuus on pienin pääkaupunkiseudulla, jossa itsensä työkyvyttömäksi kokevia on Espoossa ja Helsingissä 17 prosenttia ja Kauniaisissa 14 prosenttia.

Alle puolet yli 20-vuotiaista liikkuu riittävästi

Koko maassa alle puolet yli 20-vuotiaista liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaisesti: miehistä 46 prosenttia ja naisista 38 prosenttia.  

Kaupungeista Kauniaisissa, Oulussa, Espoossa ja Helsingissä joka toinen yli 20-vuotias liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaisesti. Sen sijaan Salossa ja Turussa liikutaan alle maan keskitason: Salossa 37 % ja Turussa 41 % liikkuu suositusten mukaisesti. 

Terveysliikuntasuositus kattaa liikkumisen niin työssä, työmatkalla kuin vapaa-ajalla. Suosituksen täyttää, jos liikkuu viikossa 

  • sydämen sykettä kohottavasti vähintään 2 h 30 min tai hengästyttävästi vähintään 1 h 15 min ja
  • lihaskuntoa ja liikehallintaa ylläpitäen vähintään 2 kertaa viikossa.

Joka kymmenes työikäinen kokee vaikeuksia 100 metrin juoksussa

Koko maassa joka kymmenes työikäinen kokee suuria vaikeuksia 100 metrin matkan juoksemisessa. Naisista 11 prosenttia ja miehistä 8 prosenttia kokee 100 metrin juoksun vaikeaksi. 

Kaupunkien välisessä vertailussa 100 metrin juoksussa ilmenee eniten vaikeuksia Salossa, jossa 18 prosenttia alle 75-vuotiaista kokee sen vaikeaksi. Vähiten vaikeuksia juoksemisessa esiintyy Espoossa, Kauniaisissa, Oulussa ja Helsingissä (alle 10 %).

Kunta ja hyvinvointialue voivat yhdessä vaikuttaa asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin

Kunnan elinvoimaisuus ja asukkaiden hyvinvointi liittyvät vahvasti toisiinsa. Tavoitteena on, että kaikki asukkaat pysyisivät työ- ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. 

”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vaikuttavinta, kun kaikki kunnan ja hyvinvointialueen hallinnonalat sekä muut toimijat, kuten yksityinen ja kolmas sektori, rikkovat rajoja ja edistävät yhdessä asukkaiden hyvinvointia samansuuntaisesti. Työlle tarvitaan yhdessä laaditut tavoitteet, toimet ja toiminnan seuranta”, kertoo kehittämispäällikkö Tapani Kauppinen

Monipuolisia tuloksia kaupunkien käyttöön

THL on julkaissut monipuolista tietoa asukkaiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelujen käytöstä kuntakyselyssä mukana olleissa kaupungeissa. 

Tulosten avulla kunnat ja hyvinvointialueet voivat kehittää palvelujaan sekä suunnitella ja kohdentaa asukkaiden hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Nyt julkaistavat kaupunkien tulokset on kerätty kahdessa vaiheessa:

  1. syksyllä 2022 – talvella 2023 kerättiin valtakunnallinen kyselytutkimuksen aineisto kattaen kaikki hyvinvointialueet
  2. syksyllä 2023 – talvella 2024 kerättiin lisäksi aineisto 10 kaupungista, jotka olivat tilanneet lisäotoksen. 

Lähde:

Aikuisväestön koettu hyvinvointi 10 kunnassa - Terve Suomi 2023 -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 20/2024, THL.

Terve Suomi -kyselyosuuden indikaattoritaulukot: kuntien tulokset

Kuntien lisätiedonkeruun tulokset -koontisivu

Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia 
Tuloksia valtakunnallisesti sekä hyvinvointialueittain.

Lisätietoja:

Suvi Parikka
kehittämispäällikkö, vastaava tutkija
THL
puh. 029 524 7959
[email protected]

Tapani Kauppinen
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7053
[email protected]

Terve Suomi -tutkimus

Elintavat ja ravitsemus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Toimintakyky tutkimusohjelma3hyte