Tulokset

Miehen kädessä puristusvoimamittari.

Terve Suomi -tutkimus tuottaa kattavaa tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista. Tiedot kerättiin vuosina 2022–2023 kyselylomakkein ja terveystarkastusmittauksin Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta. Tulokset ovat tarkasteltavissa iän ja sukupuolen sekä koulutusryhmän ja hyvinvointialueen mukaan.

Tulosten perusraportointi toteutettiin vaiheittain. Keväällä 2023 julkaistiin kyselyosuuteen perustuvat indikaattorit alueittain Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä, indikaattoritaulukoissa ja tilastoraporttina. Syksyn ja talven 2023 aikana julkaistiin verkossa ilmiöraportteja. Eri aiheista julkaistut ilmiöraportit sisältävät tulosten lisäksi asiantuntija-arvion ja johtopäätöksiä nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Vuosina 2023–2024 toteutettiin kyselytiedonkeruu 10 kaupungissa, jotka olivat tilanneet lisäotoksen. Tämän tiedonkeruun perustulokset julkaistiin keväällä 2024 indikaattoreina.

Kuntien lisätiedonkeruun tulokset

Terve Suomi -kyselytutkimuksen kuntien lisätiedonkeruun 2023–2024 perustulokset on julkaistu 24.4.2024. Tulokset ovat saatavana taulukkoina tällä verkkosivustolla sekä indikaattoreina Sotkanet.fi-palvelussa.

Mukana olleet kunnat: Espoo, Helsinki, Kaarina, Kauniainen, Kuopio, Nokia, Oulu, Rovaniemi, Salo ja Turku.

Terve Suomi -kyselytutkimuksen kuntien lisätiedonkeruun tulokset

Ilmiöraportit

Terve Suomi -tutkimuksen ilmiöraportit

Aineisto ja menetelmät (5.10.2023)

Elinolot (5.10.2023)

Koettu terveys ja elämänlaatu (7.11.2023)

Ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja uni (26.10.2023)

Päihteet ja toiminnalliset riippuvuudet (26.10.2023)

Riskitekijät (4.12.2023)

Sairaudet (4.12.2023)

Suunterveys (14.12.2023)

Mielenterveys (5.10.2023)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (10.1.2024)

Ympäristöterveys (21.11.2023)

Yksinäisyys, osallisuus, syrjintä- ja väkivaltakokemukset ja tapaturmat (23.11.2023)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kokemukset (14.12.2023)

Toiminta- ja työkyky (7.11.2023)

Kulttuuripalvelut (17.5.2023)

Kyselyosuuden tulokset

Kyselyosuuden tulokset löytyvät indikaattoreina Sotkanet.fi-palvelussa sekä indikaattoritaulukkoina tällä verkkosivulla.

Indikaattorit Sotkanet.fi-palvelussa

Sotkanet.fi-indikaattoripankki sisältää laajasti indikaattoreita väestön terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista, mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittariston (KUVA) indikaattorit sekä useiden kansallisten ohjelmien seurantaindikaattorit. Tuloksia voi tarkastella väestöryhmittäin ja hyvinvointialueen mukaan.

Terve Suomi -tutkimuksen indikaattorit Sotkanet.fi-palvelussa

Indikaattorit taulukkoina

Indikaattoritaulukot sisältävät kunkin indikaattorin tulokset alueittain ja väestöryhmittäin. Taulukkosivulta löydät tulokset, 95 %:n luottamusvälit sekä kuvauksen indikaattorin muodostamisesta.

Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuuden indikaattoritaulukot

Tilastoraportti

Tilastoraportissa on julkaistu valittuja keskeisiä tuloksia tutkimuksen kyselyosuudesta. Tilastoraportti sisältää myös laatuselosteen, jossa kuvataan koko Terve Suomi -tutkimuksen 2022–2023 otanta, sekä tutkimuksen kyselyosuuden tiedonkeruu, aineisto ja menetelmät.

Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys – Terve Suomi 2022. Tilastoraportti 31/2023.

Tilaston kotisivu

Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys – Terve Suomi 2022