Kuntien lisätiedonkeruun tulokset

Terve Suomi -tutkimus tuottaa kattavaa tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista. Tältä sivulta löydät Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuuden kuntien lisätiedonkeruun perustulokset 2023–2024.  Lisätiedonkeruu toteutettiin THL:n ja kuntien yhteisrahoituksella.

Mukana olevat kunnat: Espoo, Helsinki, Kaarina, Kauniainen, Kuopio, Nokia, Oulu, Rovaniemi, Salo ja Turku. Helsingistä, Espoosta ja Turusta on julkaistu tuloksia myös alueittain.

Tulokset ovat saatavana indikaattoritaulukkoina sekä indikaattoreina Sotkanet.fi-palvelussa.

Indikaattorit taulukkoina

Indikaattoritaulukot sisältävät kunkin indikaattorin tulokset alueittain ja väestöryhmittäin. Taulukkosivulta löydät tulokset, 95 %:n luottamusvälit sekä kuvauksen indikaattorin muodostamisesta.

Terve Suomi -tutkimuksen kuntien lisätiedonkeruun indikaattoritaulukot

Indikaattorit Sotkanet.fi-palvelussa

Sotkanet.fi-indikaattoripankki sisältää laajasti indikaattoreita väestön terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista, mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittariston (KUVA) indikaattorit sekä useiden kansallisten ohjelmien seurantaindikaattorit. Tuloksia voi tarkastella väestöryhmittäin ja alueittain.

Terve Suomi -tutkimuksen indikaattorit Sotkanet.fi-palvelussa

Julkaisut

Tutkimuksesta tiiviisti

Sarttila K, Kauppinen T, Kilpeläinen K, Ikonen J, Koskela T, Parikka S (2024). Aikuisväestön koettu hyvinvointi 10 kunnassa – Terve Suomi 2023 -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 20/2024. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Uutinen

Terve Suomi -tutkimus: Työkyvyssä ja fyysisessä toimintakyvyssä merkittäviä eroja kaupunkien välillä.
24.4.2024