THL julkaisi ohjeita kouluampumisen käsittelyyn lasten kanssa työskenteleville ja medialle

Julkaisuajankohta 5.4.2024 15.21
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut kolme uutta verkkosivua, jotka tarjoavat ohjeita kouluampumisen käsittelyyn ammattilaisille, ohjeita medialle aiheen vastuullinen viestintään sekä apua kouluampumisesta puhumiseen erityisesti lasten kanssa. 

Vantaalla 2.4. tapahtunut kouluampuminen on järkyttänyt syvästi monia. Tapahtuma vaikuttaa erityisesti lasten ja nuorten arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. THL on koonnut ammattilaisten tueksi verkkosivun, jonne on koottu tietoa traumaattiselle kokemukselle altistumisesta sekä tuen tarpeista ja hoidosta kriisitilanteen jälkeen.

Asiantuntijoiden mukaan suurelle osalle lapsista aikuisten läsnäolo ja tavalliset arkirutiinit riittävät toipumiseen eikä vakavia tai pitkäaikaisia vaikutuksia mielenterveydelle tule. Sen sijaan ampumisen välittömässä läheisyydessä olleet tarvitsevat yleensä toipumiseen henkilökohtaista tukea ja pidempiaikaista seurantaa.

Verkkomateriaalin lähteenä on käytetty muun muassa THL:n tutkimusta Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden selviytymisestä, tuesta ja hoidosta.

Lisäksi THL on koonnut verkkosivuilleen materiaaleja tilanteen käsittelyn tueksi erityisesti lasten ja nuorten kanssa sekä yhteystietoja kriisi- ja keskusteluapua eri-ikäisille tarjoaviin tahoihin.

Vantaan kouluampuminen on myös merkittävä uutistapahtuma, ja se on ollut voimakkaasti esillä mediassa. THL muistuttaa, että medialla on suuri vaikutus lapsiin ja nuoriin ja että aiheesta on tärkeä viestiä vastuullisesti. 

Vastuullisen viestinnän tunnusmerkkejä ovat:

  1. asiallinen tieto siitä, miten ihmiset yleensä reagoivat traumaattisissa tilanteissa
  2. avunsaannin mahdollisuuksista kertominen
  3. dramaattisen kuva-aineiston julkaisemisen välttäminen
  4. sisällön muokkaaminen kohderyhmän mukaan (esim. lasten TV:n katseluaikojen huomioiminen ja varjeleminen järkyttäviltä lööpeiltä)
  5. ihmiselämän menettämisen sureminen. 

Lisätiedot

Ohjeita kouluampumisen käsittelyyn ammattilaisille

Kouluampumisen vastuullinen käsittely mediassa

Avuksi kouluampumisesta puhumiseen

Taina Laajasalo
tutkimusprofessori, psykologi (lasten väkivaltaan liittyvät kysymykset)
THL
p. 029 524 7777 
[email protected]

Marke Hietanen-Peltola
ylilääkäri (opiskeluhuoltoon liittyvät kysymykset)
THL
p. 029 524 7294
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Väkivalta