THL publicerade anvisningar för hur medier och personer som arbetar med barn ska hantera skolskjutningen

Utgivningsdatum 5.4.2024 15.21 | Publicerad på svenska 11.4.2024 kl. 10.57
Nyhet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat tre nya webbsidor som erbjuder instruktioner för yrkespersoner om hur en skolskjutning ska hanteras, instruktioner för medierna om ansvarsfull kommunikation om ämnet samt hjälp för att prata om skolskjutningen särskilt med barnen.

Skolskjutningen i Vanda den 2 april har chockat många djupt. Händelsen påverkar i synnerhet barns och ungas vardag och trygghetskänsla. Till stöd för yrkesutbildade personer har THL sammanställt en webbsida med information om exponering för en traumatisk upplevelse samt om stödbehovet och vården efter en krissituation.

Experter menar att vuxnas närvaro och vanliga vardagsrutiner räcker för att återhämta sig för en stor del av barnen, och det uppstår inga allvarliga eller långvariga konsekvenser för den psykiska hälsan. Däremot behöver personer som varit i omedelbar närhet av skjutningen i allmänhet personligt stöd för återhämtningen och långvarig uppföljning.

Som källa till webbmaterialet har man bland annat använt THL:s undersökning om hur elever och studerande som blev utsatta för dödsskjutningarna i Jokela och Kauhajoki klarar sig och om deras stöd och vård.

På sin webbplats har THL dessutom samlat material som stöd för behandlingen av situationen särskilt med barn och unga samt kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder kris- och samtalshjälp till personer i olika åldrar.

Skolskjutningen i Vanda är också en stor nyhetshändelse och den har varit starkt framme i medierna. THL påminner om att medierna har stor inverkan på barn och unga och att det är viktigt att kommunicera om ämnet på ett ansvarsfullt sätt. 

Kännetecknen för ansvarsfull kommunikation är:

  1. saklig information om hur människor i allmänhet reagerar i traumatiska situationer
  2. information om möjligheterna att få hjälp
  3. man undviker att publicera dramatiskt bildmaterial
  4. innehållet anpassas efter målgruppen (t.ex. att beakta barnens tv-tider och skydda dem från chockerande löpsedlar)
  5. man sörjer förlusten av människoliv. 

Mer information

Anvisningar för yrkespersoner om hur skolskjutningen ska hanteras

Ansvarsfull hantering av skolskjutningen i medierna

Hjälp för att prata om skolskjutningen

Taina Laajasalo
forskningsprofessor, psykolog (frågor relaterade till våld mot barn)
THL
tfn 029 524 7777
[email protected]

Marke Hietanen-Peltola
överläkare (frågor relaterade till elevhälsa)
THL
tfn 029 524 7294
[email protected]

Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet Väkivalta