THL on julkaissut suosituksen keskuslaskimokatetrin käsittelyyn ja hoitoon

Julkaisuajankohta 6.10.2023

Keskuslaskimokatetri on ihon läpäisevä vierasesine, joka lisää riskiä hoitoon liittyvälle infektiolle. THL on julkaissut suosituksen, jossa ohjeistetaan, miten keskuslaskimokatetria hoidetaan ja käsitellään. 

Keskuslaskimokatetrin käyttö on sairaalapotilailla melko yleistä. Vuonna 2022 tehdyn Euroopan hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimuksen mukaan suomalaisten akuuttisairaaloiden potilaista 7,1 prosentilla oli keskuslaskimokatetri. Katetrin käsittelyssä tulee kiinnittää huomiota käsihygieniaan ja tietyissä tilanteissa käyttää suojakäsineitä.

Suositus pohjautuu kansainvälisiin lähteisiin sekä pro gradu -työhön, jonka yhteydessä kartoitettiin olemassa olevat alueelliset ja paikalliset ohjeet Suomessa. Suositus on tarkoitettu alueellisille ja paikallisille infektiontorjunnan asiantuntijoille avuksi, kun he laativat omia ohjeitaan. 

Suositus ei sisällä ohjeistusta keskuslaskimokatetrin asettamisesta, josta on ohjeistettu Duodecimin Oppiportti-verkkokurssilla.

Käsihygieniajulistesarja täydentyy

THL on julkaissut myös uuden julisteen Maailman terveysjärjestön käsihygieniasarjasta: ”Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan – Kun hoidat potilasta, jolla on keskuslaskimokatetri”.  

Julistetta voidaan hyödyntää henkilökunnan muistutuksena käsihygienian toteutumisesta keskuslaskimokatetrin käsittelyssä. Juliste on vapaasti ladattavissa THL:n verkkosivuilta. 

THL on aiemmin julkaissut hoitotoimenpiteisiin liittyviä suosituksia, joihin liittyy myös koulutusmateriaalia ja juliste. Myös nämä ovat vapaasti saatavilla THL:n verkkosivuilta. 

Lisätiedot

Keskuslaskimokatetrin käsittely ja hoito (THL) 

Käsihygieniaohjeet ammattilaisille (THL)

Keskuslaskimokatetriin liittyvien infektioiden ehkäisyohjeet, käyttöönotto ja toteutumisen seuranta. Koukkari Katja 2023. (Tampereen yliopisto) 

Infektioiden ehkäisy eri hoitotoimenpiteissä (THL)
 
Tarja Kuutamo
tutkija
THL
p. 029 524 7757
[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset