Infektioiden ehkäisy eri hoitotoimenpiteissä

Tälle sivulle kootaan yleisimpien hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy- ja torjuntasuosituksia infektiotyypeittäin.  Suositukset on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten avuksi, kun he laativat omia paikallisia ohjeitaan.

Katetrien asettaminen ja käsittely 

Sairaalapotilailla verisuoni- ja virtsakatetrien käyttö on hyvin yleistä. Niiden käyttöön liittyy riski saada infektio. Näitä infektioita voidaan ehkäistä noudattamalla hyvää käsihygieniaa ja aseptisia toimintatapoja, kun käsitellään ja asetetaan katetreja.