THL palkitsi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n merkittävästä työstä kansanterveyden edistämiseksi

Julkaisuajankohta 5.12.2023 9.10
Uutinen

Vuoden 2023 Kansanterveyspalkinto on myönnetty Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta luovutti palkinnon tänään Kansanterveyspäivässä. EHYT palkittiin merkittävästä työstä alkoholista, huumeista, nikotiinituotteista ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi. 

Vuonna 2012 kolmen järjestön fuusiossa syntynyt EHYT on reilussa 10 vuodessa vakiinnuttanut paikkansa keskeisenä kansallisena toimijana ehkäisevässä päihdetyössä.

EHYT tukee aktiivisesti eri yhteisöissä tehtävää työtä niin koulutuksin kuin erilaisin materiaalein. Järjestö kohtaa lapsia ja nuoria kouluissa, verkossa ja harrastustoiminnan parissa. Aluetyöllään EHYT on osaltaan pystynyt tukemaan kunta- ja aluetason toimijoita ja on näin vahvistanut viranomaisten toteuttamaa ehkäisevän päihdetyön ohjausta. 

EHYT koordinoi Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa, johon kuuluu lähes 60 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Verkosto toteuttaa yhteisiä vuotuisia kampanjoita ja alan keskeisiä koulutustapahtumia.

Näiden lisäksi EHYT ylläpitää kaikille avoimia päihteettömiä kohtaamispaikkoja Elokolo-toiminnallaan sekä tarjoaa ympärivuorokautista päihdeneuvontaa sitä tarvitseville. EHYTin yhteydessä toimiva päihdeasiamies auttaa päihdepalveluihin liittyvissä asioissa.

EHYT on myös rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka pyrkii tuomaan tietoperustaisen päihde-, nikotiini- ja rahapelipolitiikan näkökulmia myös poliittisten päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Näin EHYT on puolustanut vahvasti esimerkiksi alkoholi- ja nikotiinipolitiikan kansanterveysperustaa.

”EHYTin laaja-alaiselle työlle on tarve, sillä päihteidenkäytön ja rahapelaamisen haitat yhteiskunnalle, yhteisöille, läheisille ja yksilöille ovat moninaiset, merkittävät ja edelleenkin hyvin ajankohtaiset”, Tervahauta kertoo.

”Olemme kiitollisia ja ilahtuneita merkittävästä tunnustuksesta, joka osaltaan korostaa ehkäisevän päihdetyön tärkeyttä”, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

”Haluamme korostaa, että vaikuttava ehkäisevä päihdetyö edellyttää toimimista yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Laaja-alainen ja monipuolinen työ on vaikuttavuuden edellytys. Päihde- ja rahapelipolitiikassa toivomme, että poliittisessa päätöksenteossa ei unohdeta kertynyttä tutkimusnäyttöä tehokkaista toimista”, Mikkonen jatkaa. 

Kansanterveyspalkinto jaettiin tänä vuonna yhdeksännen kerran. Viime vuonna palkinto myönnettiin K-Marketien Kiusaamisvapaa vyöhyke -toimintamallille.

Kansanterveyspäivä on THL:n vuosittain järjestämä kansanterveyden ja terveyden edistämisen ajankohtaispäivä, jolle valitaan aina teemaksi jokin keskeinen kansanterveyden haaste. Kansanterveyspäiviä on vietetty vuodesta 1994 lähtien.

Kansanterveyspäivän teemana on tänä vuonna työikäisten terveys, työ- ja toimintakyky. Ohjelmaa voi seurata verkossa 5.12. klo 9.00–15.00. 
Kansanterveyspäivä 2023 ohjelma ja verkkolähetys 

Lisätietoja:

Juha Mikkonen
toiminnanjohtaja
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
puh. 050 527 4780
[email protected]

Markku Tervahauta
pääjohtaja
THL
puh. 029 524 6001
[email protected]

Päivi Mäki
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 8612
[email protected]

Kansanterveyspalkinto 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet ehkäiseväpäihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet tupakka - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet