THL belönade Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf för dess viktiga arbete för att främja folkhälsan

Utgivningsdatum 5.12.2023 9.10 | Publicerad på svenska 19.12.2023 kl. 10.53
Nyhet

Folkhälsopriset 2023 har beviljats Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.

THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. EHYT belönades för sitt utmärkta arbete för att förebygga skador orsakade av alkohol, droger, nikotinprodukter och spelande samt för att främja folkhälsan. 

På drygt 10 år har EHYT, som bildades 2012 genom en fusion av tre organisationer, etablerat sig som en viktig nationell aktör inom det förebyggande rusmedelsarbetet.

EHYT stöder aktivt arbetet i olika grupper, både genom utbildningar och olika slags material. Organisationen möter barn och unga i skolor, på webben och inom hobbyverksamhet. Genom sitt regionala arbete har EHYT kunnat stödja aktörer på kommunal och regional nivå och därigenom stärkt myndigheternas styrning av det förebyggande rusmedelsarbetet. 

EHYT koordinerar Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, som omfattar nästan 60 organisationer inom social- och hälsovården. Nätverket genomför gemensamma årliga kampanjer och centrala utbildningsevenemang inom sektorn.

Därutöver erbjuder EHYT rusmedelsfria mötesplatser som är öppna för alla inom ramen för sin Elokolo-verksamhet samt erbjuder missbrukarrådgivning som betjänar dygnet runt för dem som behöver det. EHYT:s rusmedelsombudsman hjälper i ärenden som gäller missbrukartjänster.

EHYT har också en roll som djärv samhällelig påverkare som verkar för att föra fram perspektiv från en kunskapsbaserad rusmedels-, nikotin- och penningspelspolitik även för de politiska beslutsfattarna. Därmed har EHYT starkt försvarat bl.a. alkohol- och nikotinpolitikens folkhälsogrund.

”EHYT:s omfattande arbete behövs, eftersom de negativa konsekvenser som rusmedelsanvändning och penningspelande har för samhället, grupper, närstående och individer är mångskiftande, betydande och fortfarande mycket aktuella”, säger Tervahauta.

”Vi är tacksamma och glada över det viktiga erkännandet, som belyser vikten av förebyggande rusmedelsarbete”, säger EHYT:s verksamhetsledare Juha Mikkonen.

”Vi vill betona att ett effektivt förebyggande rusmedelsarbete förutsätter verksamhet på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ett omfattande och mångsidigt arbete är en förutsättning för effektivitet. Vi hoppas att man i det politiska beslutsfattandet inom rusmedels- och penningsspelpolitiken inte förbiser de samlade forskningsrönen om effektiva åtgärder”, fortsätter Mikkonen. 

Folkhälsopriset delades i år ut för nionde gången. I fjol beviljades priset till K-Marketarnas verksamhetsmodell Mobbningsfri zon.

Folkhälsodagen är en årligen återkommande händelse för främjande av folkhälsa och hälsa som THL ordnar. För varje folkhälsodag väljs någon central utmaning för folkhälsan som tema. Folkhälsodagen har firats sedan 1994.

Temat för årets folkhälsodag är hälsa och arbets- och funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder. 
Folkhälsodagen 2023 program (på finska)

Mer information:

Juha Mikkonen
verksamhetsledare
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
tfn 050 527 4780
[email protected]

Markku Tervahauta
generaldirektör
THL
tfn 029 524 6001
[email protected]

Päivi Mäki
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 8612
[email protected]

Folkhälsopriset [Kansanterveyspalkinto] (på finska)

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet ehkäiseväpäihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet tupakka - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet