Kansanterveyspäivä 2023

Aika: 5.12.2023 klo 9:00-15:00
Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki, J-talo kokouskeskus, Sali 1–3 (Live+Videointi)

Tilaisuuden esitykset videotallenteina

Tavoitteena hyvinvoiva työikäinen väestö

Vuoden 2023 Kansanterveyspäivän teemana oli työikäisen väestön terveys, työ- ja toimintakyky. Tilaisuudessa kuultiin alan asiantuntijoiden alustuksia uusimman tutkimustiedon pohjalta ja ratkaisuja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Työikäisen väestön terveydellä ja hyvinvoinnilla on suuri merkitys yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Työiässä myös luodaan perusta terveelle ja toimintakykyiselle vanhuudelle.

Päivän aikana saatiin monipuolinen katsaus seuraavista teemoista: 

  • sairastavuus sekä työ- ja toimintakyky 
  • mielenterveys (oireilu ja palvelujen käyttö)
  • elintavat (ravinto, liikunta, alkoholi, tupakka)
  • kansantaudit ja niiden riskitekijät.

Eri teemojen kohdalla luotiin tilannekuva hyvinvointialueilta sekä katsaus erilaisiin ehkäiseviin toimiin.

Kohderyhmät

Terveydenhuollon ammattilaiset, hyvinvointialueiden johtajat ja muut päättäjät, järjestöt, hyte-koordinaattorit, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjät kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Tilaisuuden tallenne

Tilaisuus nauhoitettiin. Voit katsoa verkosta koko tilaisuuden tai yksittäisiä esityksiä.
Tilaisuuden esitykset

Ohjelma

9:00–9:10    
Tervetuloa Kansanterveyspäiville. Kansanterveyspalkinnon julkistaminen (youtube) 
Pääjohtaja Markku Tervahauta, THL

9:10–9:40    
Työ- ja toimintakyky työikäisessä väestössä (youtube)
Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Tietoperusta väestön sairastavuudesta ja työkyvystä alueittain 

Pj. Horisontaalitoiminnan johtava asiantuntija Päivikki Koponen, THL 

9:40-9:50   
Kansallinen terveysindeksi, tietoperusta väestön sairastavuuden, työ- ja toimintakyvyn alue-erojen seurantaan (youtube)
Tutkimusprofessori Pekka Jousilahti, THL

9:50-10:05    
Miksi työkyvyttömyysindeksi tarvitaan sairastavuusindeksin rinnalle? (youtube)
Ylilääkäri Riitta Luoto, Kela 

10:05-10:20   
Alue-erot koetussa työkyvyssä ja väestötutkimuksiin perustuvat työkykyennusteet (youtube)
Erikoistutkija Jouni Lahti, THL

10:20-10:35   
Miten sairastavuus huomioidaan hyvinvointialueiden rahoituksessa? (youtube)
Erikoistutkija Tuukka Holster, THL

10:35-10:45   
Miten tietoja tulkitaan ja hyödynnetään hyvinvointialueella? (youtube)
Professori Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus

10.45-11:15   Kahvitauko

Elintavat, riskitekijät ja kansanterveyden edistäminen

pj. Johtava tutkija Annamari Lundqvist, THL  

11:15-11:25 
Terve Suomi – monipuolinen tietopohja väestön terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä (youtube)
Johtava tutkija Annamari Lundqvist, THL  

Tuoreita tuloksia työikäisten

11:25-11:40   
Tuoreita tuloksia työikäisten elintavoista (youtube)
Tutkimuspäällikkö Satu Männistö, THL

11:40-11:55   
Tuoreita tuloksia työikäisten lihavuudesta ja diabeteksesta (youtube)
Ylilääkäri Lara Lehtoranta, THL

11:55–12:10   
Tuoreita tuloksia työikäisten kansantaudeista ja niiden riskitekijöistä (youtube)
Professori Tiina Laatikainen, THL ja Itä-Suomen yliopisto

12:10-12:20    
Voiko terveydenhuolto vastata väestöterveyden haasteisiin? (youtube)
Terveydenhuollon professori Kristiina Patja, Kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto

12:20-12:30    
Kansantautien ehkäisy – mihin kannattaa keskittyä? (youtube)
Puheenjohtaja Pertti Mustajoki, Terve Paino ry 

12.30–13.30     Lounas (omakustanteinen)

Mielenterveys

pj. Tutkimusprofessori Jaana Suvisaari, THL  

13:30-13:45    
Mielenterveysoireet ja palvelujen käyttö mielenterveyteen liittyvien ongelmien vuoksi (youtube)
tutkimusprofessori Jaana Suvisaari, THL

13:45-14:00    
Positiivinen mielenterveys (youtube)
Johtava asiantuntija Pia Solin, THL

14:00-14:15    
Uni, kaamosoireet ja itsetuhoisuus (youtube)
Tutkimusprofessori Timo Partonen, THL

14:15-14:25    
Kommenttipuheenvuoro (youtube)
Erityisasiantuntija Soile Ridanpää, Sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto

14:25-14:35   
Kommenttipuheenvuoro (youtube)
Hyvinvointikoordinaattori Taru Ikäheimonen, Kauniaisten kaupunki

Miten kohennamme työikäisen väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä?

14.35–14.45   
Hyvinvointialueen näkökulma siitä, miten työikäisen väestön terveyttä voidaan edistää? (youtube)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Anneli Pahta, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

14.45–14:55    
Miten työikäisen väestön terveyttä ja työ- ja toimintakykyä voidaan edistää? (youtube)
Kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, Sosiaali- ja terveysministeriö

14:55-15:00    
Tilaisuuden päätös

Kansanterveyspäivälle on haettu hyväksyntää erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoriakoulutukseksi. 

Lisätietoja

Päivi Mäki
kehittämispäällikkö
[email protected]