Turvakotien asiakasmäärä ja asumispäivien määrä kasvoivat viime vuonna, Nollalinjan puhelumäärä pysyi ennallaan

Julkaisuajankohta 9.2.2024 10.08
Uutinen

Turvakotien asiakas- ja asumispäivien määrät kasvoivat viime vuonna, selviää THL:n ennakkotilastoista. Turvakodeissa oli 5 266 asiakasta, mikä on noin sata enemmän kuin vuonna 2022.

Asumisvuorokausien määrä kasvoi merkittävästi: niitä kertyi viime vuonna reilut 100 000, mikä on lähes 12 000 enemmän kuin vuonna 2022. Asumispäivien kasvuun vaikuttaa useampi tekijä.

”Asiakkaan on hyvä olla turvakodissa niin kauan, että hän ehtii järjestellä asioitaan yhdessä ammattilaisten kanssa sekä saada turvakodista psykososiaalista tukea väkivallan aiheuttamaan kriisiin”, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Suvi Nipuli.

”Asumisjaksojen pitkittyminen ei kuitenkaan ole yksistään hyvä asia. Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut tarvitsee turvakodin lisäksi usein myös muita palveluita. On tärkeää, että ne järjestyvät oikea-aikaisesti eivätkä turvakotijaksot veny siksi, että tarvittavia palveluita ei ole saatavilla. Hyvinvointialueilla on velvollisuus huolehtia siitä, että lähisuhdeväkivallan ehkäisyn palvelut ovat kokonaisuutena kunnossa ja että ne järjestyvät saumattomasti turvakotijakson aikana ja sen jälkeen”, Nipuli jatkaa.

Poikkeustilanteessa hyvinvointialue voi maksaa turvakotijakson jälkeisen asumisen turvakodin tiloissa. Kyse on poikkeusjärjestelystä, joka ei saa missään tilanteessa estää turvakotipalvelua tarvitsevien henkilöiden pääsyä kyseiseen turvakotiin.

Turvakotien asiakkaat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun

Turvakodit keräävät asiakkailtaan jatkuvasti palautetta, jota myös THL hyödyntää turvakotipalvelujen kehittämisessä. Asiakkaiden antama kokonaisarvio palvelusta oli viime vuonna 4,7/5.

Parhaat arviot asiakkaat antoivat turvallisuuden tunteesta palvelun aikana ja palvelun luottamuksellisuudesta. Saadun palautteen perusteella kehitettävää on edelleen esimerkiksi turvakotipalvelun löydettävyyden parantamisessa (4,4/5).

”Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että tietoisuus turvakotipalveluiden tarjoamasta avusta kasvaa ja tulee tutuksi sekä ammattilaisille, jotka ohjaavat asiakkaita turvakoteihin, että koko väestölle”, kertoo Nipuli.

Aikuisten palautekyselyyn vastasi viime vuonna noin 1 300 asiakasta, mikä on hieman yli 40 prosenttia aikuisasiakkaista. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Yli 40 prosenttia turvakotien asiakkaista on lapsia, ja myös heiltä kysytään palautetta turvakotijaksosta. Lapsista turvallisuuden tunteelle antoi hymynaaman 88 prosenttia vastanneista. Lasten kyselyyn vastasi viime vuonna noin 400 asiakasta.

Nollalinjalle soitettiin yli 15 000 puhelua viime vuonna 

Lähisuhdeväkivaltaan apua tarjoavalle Nollalinjalle soitettujen puhelujen määrä pysyi viime vuonna vuoden 2022 tasolla. Vastattujen puheluiden määrässä oli pientä laskua edelliseen vuoteen verrattuna, ja vastausprosentti laski 63 prosenttiin. Nollalinjan chat-palvelu oli auki viime vuonna yhdeksän kuukautta ja keskusteluja käytiin yhteensä 705.

Vastattujen puheluiden määrän ja vastausprosentin laskeminen johtuvat siitä, että Nollalinjan toisen puhelinlinjan aukioloaikaa jouduttiin supistamaan ja chat-palvelua pitämään tauolla rahoitukseen liittyvistä syistä touko-heinäkuun ajan.

Määriin vaikuttaa myös se, että soitto rekisteröityy vastaamattomaksi puheluksi silloinkin, jos soittaja ei odota linjan vapautumista ja katkaisee puhelun. Moni on kuitenkin todennäköisesti soittanut myöhemmin uudelleen ja saanut tällöin apua.

Kuva: Nollalinjaan soitettujen ja niihin vastattujen puheluiden määrä 2017-2023.

Nollalinjalle soitettiin eniten touko-kesäkuussa ja joulukuussa, alkuvuodesta vähiten. Chat-palvelun tauko vaikutti todennäköisesti puheluiden kasvaneeseen määrään. Chat-keskusteluja käytiin eniten alkuvuodesta, kun taas syksyllä kesti aikansa ennen kuin ihmiset löysivät takaisin palvelun pariin tauon jälkeen. Vuonna 2024 chat on auki koko vuoden.

”Jos Nollalinjan puhelinlinjat on varattu ja yhteydenotto ajoittuu arkipäivälle kello 9–15 välille, kannattaa ottaa yhteyttä chatin kautta. Chattiin pääsee yleensä läpi jonottamatta. Myös suureen osaan Nollalinjan puheluista pystymään vastaamaan heti. Puhelinlinjojen ollessa varattuna jonotusaika voi joskus olla pitkä, mutta keskimäärin kuitenkin alle minuutin”, kertoo Anu Karhinen-Soppi, erityisasiantuntija THL:stä.

Nollalinja tarjoaa apua lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan kokijoiden lisäksi heidän läheisilleen. Myös ammattilaiset voivat konsultoida Nollalinjan väkivaltatyön ammattilaisia tai kysyä vapaista turvakotipaikoista. Nollalinja auttaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tulkkauspalvelun avulla kahdeksalla muulla kielellä.

Nollalinjan ilmainen puhelin- ja chat-palvelu:

  • Puh. 080 005 005
  • www.nollalinja.fi  

Lisätietoja

Turvakodit:

Suvi Nipuli
kehittämispäällikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
[email protected] 

Nollalinja:

Anu Karhinen-Soppi
erityisasiantuntija, Nollalinja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Väkivalta