Turvakotipalvelut 2022

Ennakkotiedot 2023

Turvakotien asiakasmäärästä ja asumispäivistä julkaistaan ennakkotiedot vuosittain tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuussa.

Tarkennetut tiedot julkaistaan Turvakotipalvelut-tilastoraportissa touko-kesäkuussa 2024.

Ennakkotiedot 2023

Turvakotien asiakasmäärät kasvussa 2022

Turvakodeissa oli vuonna 2022 yhteensä 5 163 asiakasta. Asiakkaista aikuisia oli 57 prosenttia ja lapsia 43 prosenttia. Aikuisista asiakkaista naisia oli 91 prosenttia ja miehiä 9 prosenttia.

Asiakasmäärä nousi vuoteen 2021 verrattuna neljä prosenttia. Sekä aikuisasiakkaiden että alaikäisten asiakkaiden määrä nousi. Ennen koronaepidemiaa turvakotien asiakasmäärät kasvoivat joka vuosi vuodesta 2015 lähtien, mutta koronaepidemia katkaisi tämän trendin ja turvakotien asiakasmäärät laskivat vuosina 2020 ja 2021.

Asumisvuorokausia turvakodeissa kertyi vuonna 2022 yhteensä 89 394, mikä on 4 932 asumisvuorokautta enemmän kuin vuonna 2021. 

Vuoden 2022 lopussa Suomessa toimi yhteensä 29 turvakotia, joissa oli perhepaikkoja yhteensä 228 perheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle. Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia laissa määriteltyjä erityispalveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöille.

Lataa koko tilastoraportti

Turvakotien asiakkaat 2017–2022

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää valtakunnallista tietoa turvakotipalveluiden asiakkaista, kuten asumispäivistä, asiakkaiden taustatiedoista sekä asiakkaiden kokemaan väkivaltaan liittyvästä tiedosta. Asiakasasiakirjojen ja siten myös tiedonkeruun yhteenvetolomakkeen luokituksissa hyödynnetään yleisesti käytössä olevia, kansallisia luokituksia.

Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella kaikilta turvakotipalveluiden tuottajilta ja ne esitetään koko maan tasolla eikä turvakotikohtaisia tietoja julkaista. Tiedonkeruu aloitettiin vuonna 2016.

Tilastot julkistetaan vuosittain touko-kesäkuussa.

Lähde

Turvakotipalvelut 2022
Skyddshemstjänster 2022
Shelters for Victims of Domestic Violence 2022

Tilastoraportti 27/2023, 29.5.2023
Suomen virallinen tilasto, Turvakotipalvelut. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Suvi Nipuli
puh. 029 524 7205

Laatuseloste

Anna palautetta

Muualla palvelussa

Lue lisää turvakotipalveluista
Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea ja neuvontaa.

Väkivalta-sivusto