Turvakotipalvelut 2023

Turvakotien asiakasmäärästä ja asumispäivistä julkaistaan ennakkotiedot vuosittain tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuussa.

Turvakotien asumispäivien määrä kasvussa 2023

Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia laissa määriteltyjä erityispalveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöille. Turvakodeissa oli vuonna 2023 yhteensä 5 364 asiakasta. Asiakkaista aikuisia oli 59 prosenttia ja lapsia 41 prosenttia. Aikuisista asiakkaista naisia oli 90 prosenttia ja miehiä 10 prosenttia.

Asiakasmäärä nousi vuoteen 2022 verrattuna neljä prosenttia. Sekä nais- että miesasiakkaiden määrä nousi vuonna 2023. Lasten määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Asumisvuorokausia turvakodeissa kertyi vuonna 2023 yhteensä 101 784, mikä on 12 390 asumisvuorokautta enemmän kuin vuonna 2022 (+ 14 %).

Vuoden 2023 lopussa Suomessa toimi yhteensä 29 turvakotia, joissa oli perhepaikkoja yhteensä 230 perheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Turvakotien asiakkaat 2018–2023.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää valtakunnallista tietoa turvakotipalveluiden asiakkaista, kuten asumispäivistä, asiakkaiden taustatiedoista sekä asiakkaiden kokemaan väkivaltaan liittyvästä tiedosta. Asiakasasiakirjojen ja siten myös tiedonkeruun yhteenvetolomakkeen luokituksissa hyödynnetään yleisesti käytössä olevia, kansallisia luokituksia.

Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella kaikilta turvakotipalveluiden tuottajilta ja ne esitetään koko maan tasolla eikä turvakotikohtaisia tietoja julkaista. Tiedonkeruu aloitettiin vuonna 2016.

Tilastot julkistetaan vuosittain touko-kesäkuussa.

Lähde

Turvakotipalvelut 2023
Skyddshemstjänster 2023
Shelters for Victims of Domestic Violence 2023

Tilastoraportti 26/2024, 30.5.2024
Suomen virallinen tilasto, Turvakotipalvelut. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Suvi Nipuli
puh. 029 524 7205

Laatuseloste

Muualla palvelussa

Turvakotipalvelut
Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea ja neuvontaa.

Väkivalta-sivusto

Anna palautetta