Tutkimus: Epoksipinnoitetusta vesiputkistosta liukeni haitallista kemikaalia lämpimään käyttöveteen – kylmässä vedessä kemikaalia ei havaittu

Julkaisuajankohta 21.3.2024 9.00
Uutinen

Epoksihartsilla pinnoitetuista käyttövesiputkista liukeni putkiremontin jälkeen haitallista bisfenoli A -kemikaalia (BPA) taloyhtiöiden lämpimään käyttöveteen. Taloyhtiöiden kylmään talousveteen kemikaalia ei sen sijaan liuennut, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Tutkimuksessa oli mukana 10 taloyhtiötä eri puolilta maata. Niistä yhdenkään kylmästä talousvedestä ei löytynyt kemikaalia. Kuten aikaisempien tietojen perusteella osattiin epäillä, lämpimästä käyttövedestä löytyi kemikaalia kaikista kohteista.

”Hyvä yleinen ohje on, että juomiseen ja ruuanlaittoon ei pidä ottaa hanasta lämmintä vettä, vaan kylmäksi juoksutettua vettä. Vettä juoksuttamalla voi pienentää sekä putkistomateriaaleista veteen mahdollisesti liuenneiden kemikaalien että mikrobien, kuten bakteerien ja homeiden, aiheuttamia terveysriskejä”, sanoo THL:n erikoistutkija Jani Koponen.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, voiko putkien pinnoitusmateriaali vaikuttaa mikrobien lukumäärään. Epoksipinnoitetuista putkista otetuista näytteissä mikrobien lukumäärä oli useimmissa tapauksissa sama kuin mikä se oli taloyhtiöön tulleessa vedessä.

Bisfenoli A voi haitata immuunijärjestelmää

Bisfenoli A:lle altistumisella voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n arvion mukaan bisfenoli A voi vaikuttaa haitallisesti immuunijärjestelmään. Se on määritelty lisääntymismyrkyksi sekä hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa kylmän talousveden bisfenoli A-pitoisuuden sallittu enimmäisarvo on 2,5 mikrogrammaa litrassa. Lämmintä käyttövettä ei ole tarkoitettu juomiseen eikä ruuanlaittoon, joten sille ei ole määritelty sallittua enimmäisarvoa.

THL:n jatkotutkimuksessa aiotaan selvittää, mikä vaikutus taloyhtiön lämpimän veden bisfenoli A-pitoisuudella on ihmisten altistumiselle. Ihmisten altistumista selvitetään mittaamalla asukkaiden virtsan bisfenoli A-pitoisuus. 

Epoksihartsilla pinnoitetaan yleisesti viemäriputkia, mutta joissain taloyhtiöissä myös käyttövesiputkisto on pinnoitettu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää epoksipinnoitteella tehtyjen talousvesisaneerausten vaikutus kylmän talousveden ja lämpimän käyttöveden bisfenoli A-pitoisuuksiin. Tutkimuksessa myös selvitettiin pinnoitusmateriaalin vaikutusta mikrobien lukumääriin vedessä. Vesinäytteet otettiin sekä lämpimän että kylmän veden putkistoista vuoden 2022 lopulla.

Lisätietoa        

Bisfenoli A 

Talousvesi

Jani Koponen (bisfenoli A)
erikoistutkija
p. 029 524 6350
[email protected] 

Päivi Ruokojärvi (bisfenoli A)
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 6349
[email protected]

Ilkka Miettinen (mikrobit)
johtava tutkija 
THL
p. 029 524 6371
[email protected]

Pääsivusto Ympäristöterveys vesi - Ympäristöterveys