Uusi opas tukee sosiaalihuollon järjestäjien ja tuottajien tiedonhallinnan yhteistyötä

Julkaisuajankohta 12.3.2024 8.32
Uutinen

Opas sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhteistyöhön antaa hyvinvointialueille välineitä yksityisten palveluntuottajien ohjaukseen.

Hyvinvointialueille palveluita tuottavat yksityiset organisaatiot ovat tärkeitä sosiaalihuollon toimijoita, ja ne tuottavat myös merkittävän määrän asiakasasiakirjoja. Miten asiakirjat toimitetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon? Entä mitä tietoja pitää ylipäätään tuottaa?

"Hyvinvointialueilla on jo kattavat suunnitelmat liittymisestä sosiaalihuollon Kanta-palveluihin. Nyt on aika ohjata alueen palveluntuottajia, jotta asiakastieto saadaan liikkumaan sujuvasti toimijoiden välillä ja ammattilaisten hyödynnettäväksi” kertoo Kelan Kanta-palvelutoiminnan päällikkö Jaana Nissilä.

Opas on tarkoitettu erityisesti sosiaalihuollon ja tiedonhallinnan johtajille ja kehittäjille, jotka suunnittelevat hyvinvointialueen yhdenmukaista tiedonhallintaa ja kirjaamista. Myös palveluntuottajien kannattaa ottaa opas käyttöön, sillä tiedonhallinnan yhteistyöhön voi valmistautua myös itsenäisesti.

Opas koostuu neljästä tehtävästä:

  1. Tunnista kumppaneiden velvoitteet
  2. Ohjaa käyttöönottamaan Kanta-palvelut
  3. Ohjaa yhtenäisiin toimintatapoihin
  4. Sovi asiakastietojen kirjaamisen käytännöt

"Alkuun pääsee miettimällä, miten hyvinvointialue ohjaa omaa palveluntuotantoaan", THL:n erikoissuunnittelija Ida-Lotta Sandström kannustaa. Samoja ohjeita kannattaa hyödyntää myös muiden tuottaman palvelun ohjaamisessa. "Tärkeää on päättää esimerkiksi, mitkä asiakasasiakirjat ovat oleellisia sosiaalipalvelun toteutuksen näkökulmasta", Sandström kommentoi.

Opas sosiaalihuollon tiedonhallinnan toimivaan yhteistyöhön: hyvinvointialueet ja palveluntuottajat kumppaneina (sähköinen julkaisu, yhteistyotilat.fi) 

Oppaan kehittäminen jatkuu

Opas on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan Kanta-palveluiden asiantuntijatyönä. Opasta päivitetään vuoden 2024 ajan esimerkiksi lainsäädäntömuutosten sekä saatujen palautteiden perusteella. 

Palautetta sisällön laajuudesta ja ymmärrettävyydestä toivotaan erityisesti hyvinvointialueen kehittäjiltä: puuttuuko jotain, löytyykö oppaasta vaikeasti ymmärrettäviä kohtia, mitä pitäisi vielä avata. Oppaaseen koostetaan hyviä käytäntöjä ja ehdotuksia niistä voi toimittaa palautelomakkeella.

Siirry palautelomakkeelle (webropol.fi).

Tukea Kanta-palveluiden ja rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoon

Käyttöönoton ohjaustunnit yksityisille ja julkisille sosiaalihuollon palvelunantajille tarjoavat palvelunantajille mahdollisuuden esittää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa askarruttavia kysymyksiä. Joka toinen viikko järjestettävien tilaisuuksien aikataulut löydät Kanta-palvelujen tapahtuma- ja koulutuskalenterista. 

Rakenteisen kirjaamisen Näitä kysyttiin -tunnilla 24.4. keskitytään yksityisten palvelunantajien kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi 22.3. mennessä tai tule kuulemaan, mikä muita mietityttää juuri nyt. 

Tulevat tapahtumat:

Lisätietoa:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Aiheesta lisää:

Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta sostiedonhallinta vammaispalvelut