Sosiaalihuollon tiedonhallinta

Sosiaalihuollon tiedonhallinta on sosiaalihuollossa syntyvän ja tarvittavan tiedon elinkaaren haltuunottamista.
 
Tiedonhallinnan avulla

  • mahdollistetaan kertakirjaamisen toteutuminen
  • tuetaan asiakasprosessia ja ammattilaisen työtä
  • yhtenäistetään sosiaalihuollon asian- ja asiakkuudenhallintaa
  • hyödynnetään asiakastietoa organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa
  • kirjatuista tiedoista voidaan tehdä johtopäätöksiä palvelujärjestelmästä palvelujen kehittämisen, johtamisen, ohjaamisen ja valvonnan tueksi

Sosiaalihuollon palvelujen laatu paranee ja ammattilaisten työ helpottuu, kun sosiaalihuollon organisaatio ottaa käyttöön kaikki tiedonhallinnan keinot. Hyödyt saavutetaan, kun kirjataan asiakastyö yhtenäisesti, hyödynnetään asiakastietomallin, palvelutoiminnan ja tietojärjestelmien kansalliset määrittelyt ja aloitetaan Kanta-palvelujen käyttö.

THL kehittää sote-organisaatioille sekä asiakastietojärjestelmätoimittajien tarpeisiin soveltuvia ohjeita.

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille kokoaa yhteen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä määrittelyjä ja ohjeita. Käsikirja täsmentää asiakastyön kirjaamiseen, palvelutuotannon kuvaamiseen ja tietojärjestelmien toteuttamiseen tarvittavaa tietoa.

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (sähköinen julkaisu)