ICF-koulutukset

ICF-kouluttajaverkosto suunnittelee ja järjestää koulutuksia tarpeiden mukaan sekä täydennyskoulutuksina että räätälöityinä koulutuksina. 

Ota yhteyttä ICF-kouluttajaverkostoon sähköpostitse:

 • jaana.paltamaa(at)jamk.fi
 • anu.myllyharju-puikkonen(at)jamk.fi
 • erja.kaakkuriniemi(at)valteri.fi 
 • tarja.kankaanpaa(at)valteri.fi
 • suvi.ollikainen(at)lab.fi
 • pirjo.knuuttila(at)lab.fi

Tulevat koulutukset

ICF - Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen kaksipäiväinen verkkokoulutus, joka perustuu ICF Research Branchin koulutusformaattiin. 

Ajankohta: 19.3. ja 26.3.2024

Kohderyhmä: Kaikki ICF:stä kiinnostuneet ja ICF osaamista tarvitsevat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Järjestäjä:  Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, kouluttajat Erja Kaakkuriniemi ja Tarja Kankaanpää

Ilmoittautuminen tästä

ICF - Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen kaksipäiväinen verkkokoulutus, joka perustuu ICF Research Branchin koulutusformaattiin. 

Ajankohta: 10.04. ja 17.04.2024

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille sosiaali- ja terveysalalla ICF-luokituksen osaamista tarvitseville ammattilaisille.

Järjestäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kouluttajat Jaana Paltamaa ja Anja Tanttu

Ilmoittautuminen tästä

Lisätietoa ICF-koulutuksista 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille ICF-luokituksen ymmärtämisestä, käytöstä asiakastyössä sekä erilaisista käyttösovelluksista kiinnostuneille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kouluttajille. Koulutus sopii niille, joilla on vähän tai ei lainkaan osaamista ICF:stä, sen teoreettisesta viitekehyksestä tai käyttömahdollisuuksista, sekä niille, joilla on jo kokemusta ICF:n käytöstä, ja jotka tarvitsevat selkeän työpajarakenteen ja materiaalia kouluttaakseen muita omassa työyhteisössään.

Sisältö

Suomalainen ICF-koulutus perustuu ICF Research Branchin ICF workshop -koulutusformaattiin. ICF Research Branch on virallinen WHO:n ICF-luokituksen kehittäjä ja toimija, joka järjestää vastaavia koulutuksia vuosittain Sveitsissä Nottwilissä.
ICF Research Branch (englanniksi)

Koulutus on kaksipäiväinen ja sisältää sekä alustuksia että harjoituksia seuraavista aiheista:

1. päivä 

 • Interaktiivinen bio-psyko-sosiaalinen malli toimintakyvystä ja toimintarajoitteista 
 • ICF:n rakenne ja koodit
 • ICF:n tarve ja tavoitteet 
 • Koodaaminen ICF:n avulla - Osa 1: Terveystiedon siltaaminen ICF-luokitukseen 
 • Koodaaminen ICF:n avulla - Osa 2: ICF tarkenteet 

2. päivä 

 • Kertausta 1. päivästä 
 • ICF Ydinlistat 
 • ICF:n käyttösovellukset 
 • ICF kuntoutuksessa/asiakastyössä 
 • Yhteenveto, arviointi