ICF-luokitus

Kolme ICF-kirjaa pinossa.

 

Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä.

ICF:n mukaan toimintakyky ja toimintarajoitteet ovat moniulotteinen, vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen tila, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Mitä hyötyä ICF-luokituksesta on?

ICF-luokitus

 • avaa toimintakyvyn käsitteen laajasti
 • yhdenmukaistaa eri ammattiryhmien kieltä
 • tarjoaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle
 • mahdollistaa tietojen vertailun toimintakyvyn rakenteisessa kuvaamisessa asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä.

ICF-luokituksen rakenne

Mihin ICF-luokitusta voi käyttää?

ICF sopii moneen käyttötarkoitukseen. Sitä voidaan käyttää

 • asiakastyössä
 • ammattilaisten koulutuksessa
 • väestökyselyissä
 • oppimisessa ja kouluissa
 • politiikassa ja politiikkaohjelmissa.

Kokonaisvaltainen biopsykososiaalinen näkökulma

ICF kuvaa toimintakykyä biopsykososiaalisesta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.

Biopsykososiaalisessa mallissa toimintarajoitteet ovat epäsuhta henkilön terveyden ja konkreettisen elämäntilanteen vaatimusten välillä.

Jotta tämä epäsuhta voitaisiin minimoida, terveydentilan lisäksi täytyy ottaa huomioon myös ympäristö- ja yksilötekijöiden vaikutus.

Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi

 • tuki ja palvelut
 • apuvälineet
 • asunto ja asuinympäristö
 • työpaikan olosuhteet
 • harrastukset
 • motivaatio
 • uskonto.

ICF kuuluu WHO:n luokitusperheeseen

ICF kuuluu WHO:n luokitusperheeseen ICD-tautiluokituksen rinnalla. ICD luokittelee sairauksia ja terveydentiloja. ICF-koodeja on mukana ICD-10:n seuraavassa versiossa, ICD-11:ssä.

ICF-koodeihin perustuu uusi toimenpideluokitus ICHI (International Classification of Health Interventions), jota WHO kehittää.

ICF-luokituksesta vastaa Toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden asiantuntijaryhmä (Functioning and Disability Reference Group, FDRG). FDRG kuuluu WHO:n Family of International Classification (WHO FIC) -verkostoon, joka ylläpitää ja kehittää WHO:n luokituksia.

WHO:n luokitussivusto (englanniksi, WHO)
Lisätietoa WHO FIC -verkostosta (englanniksi, WHO)
Lisätietoa ICHI-toimenpideluokituksesta (englanniksi, WHO)

Aiheesta lisää

Tutustu 5/23 ja 9/23 järjestettyjen "Tulevaisuuden sote: Miten otan käyttöön ICF-luokituksen sote-keskuksessa?" -webinaarien materiaaleihin Innokylässä ja  tallenteisiin THL:n Youtube-kanavalla:

Kaikki Innokylän materiaalit

5/23 webinaarin YouTube-tallenteet 

9/23 webinaarin YouTube-tallenteet

ICF itseopiskelumateriaali

WHO:n ICF eLearningTool -verkkokoulu on vapaasti kaikkien käytettävissä. Oppimisalustalla voi opiskella ICF:n perusteita tai kerrata ja testata jo olemassa olevia tietojaan ICF:stä. Verkkokoulu on saatavilla myös suomeksi.

ICF e-learning verkkoympäristö (ICF-elearning.com)

ICF koulutukset

Ammattikorkeakoulut järjestävät ICF koulutuksia sekä täydennys- että tilauskoulutuksina.

Lue lisää ICF-koulutuksista

Liity ICF-verkoston sähköpostilistalle

Listan käyttäjiksi voivat liittyä kaikki ICF-luokituksesta ja toimintakyvystä kiinnostuneet. Käyttäjät voivat lähettää sähköpostilistalle viestejä ja he pääsevät lukemaan muiden lähettämiä.

ICF-verkoston sähköpostilistan tilausohjeet