Toimintakyvyn arviointi

Tikkataulu, jossa tikat on keskellä.

Toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa muun muassa sosiaali- ja terveysalan ja työvoimahallinnon ammattilaisten työtä. He arvioivat erilaisten menetelmien avulla asiakkaidensa toimintakykyä.

Toimintakyvyn arvioinnissa kerätään, yhdistetään ja tulkitaan sekä kuvailevaa tietoa että mittaus- ja arviointituloksia. Kokonaiskuva henkilön toimintakyvystä muodostuu asiakkaan oman, hänen läheisen ja ammattilaisen arvioista.

Tulosten perusteella

  • tehdään päätöksiä etuuksista ja palveluista
  • suunnitellaan toimenpiteitä 
  • arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia. 

Etsi mittareita TOIMIA-tietokannasta

Arviointimenetelmistä on koottu tietoa TOIMIA-tietokantaan. Tietokannan avulla ammattilaiset voivat valita sopivan toimintakyvyn mittarin.

Etsi mittareita TOIMIA-tietokannasta (Terveysportti)

Mene TOIMIA-tietokantaan

Muualla palvelussa

kuvituskuva

Vammaispalvelujen käsikirja (THL julkaisut)