Presentationers tillgänglighet vid THL

Presentationsmaterial som används i THL:s evenemang ska vara tillgängligt om det ska publiceras på THL:s webbplats eller i våra andra kanaler.

Den som gör presentationen ansvarar för att beakta tillgängligheten.

THL kontrollerar inte presentationernas tillgänglighet. Om den som gör presentationen inte bekräftar att presentationen är tillgänglig, kan vi inte publicera den i våra kanaler efter evenemanget.

När du gör en presentation till ett evenemang vid THL ska du följa anvisningen om tillgänglighet i PowerPoint-presentationer.
Tillgänglighet för PowerPoint-filer (hel.fi)

Beakta tillgängligheten också i presentationssituationen

Det är också skäl att beakta tillgängligheten i själva presentationssituationen, oavsett om publiken är fysiskt på plats eller deltar på distans.

Nämn allt innehåll på diorna under din presentation och beskriv bilder och diagram som är väsentliga för presentationen. Använd ett tydligt och begripligt allmänt språk, förklara förkortningar och svåra termer.