Ilmanpuhdistimien vaikutukset sisäilman laatuun kouluissa - HiMiKKo-hankkeen tuloksia.

Ilmanpuhdistimien vaikutukset sisäilman laatuun kouluissa - HiMiKKo-hankkeen tuloksia.

Tiistai 9.4.2024 klo 15.00 –  16.00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Ympäristö ja terveys -tutkimusseminaari

Seminaarin esittäjä: Erikoistutkija, FT Hanna Leppänen, THL/Ympäristöterveysyksikkö

Puheenjohtaja: Johtava tutkija, FT Martin Täubel, THL

Tiivistelmä: Hiukkaset, mikrobit ja kemikaalit – ilmanpuhdistimien vaikutukset altistumiseen kouluissa (HiMiKKo) -hankkeessa tuotettiin tutkittua tietoa ilmanpuhdistimien toimivuudesta erilaisten sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuksien vähentämiseksi alakouluympäristöissä. Lisäksi selvitettiin, kuinka ilmanpuhdistimien käyttö vaikuttaa työntekijöiden ja oppilaiden oireiden sekä olosuhdehaittojen raportointiin. Tutkimus toteutettiin kuudessa kuopiolaisessa alakoulussa, yhteensä 29 luokkahuoneessa vuosien 2021–2022 aikana.

Lisätietoa tapahtumasta THL:n verkkosivulla:
Ympäristö ja terveys -tutkimusseminaarit

Microsoft Teams -kokous 
 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä