MONET-seminaari 2024: Minä kuulun. Vai kuulunko? Kulttuurisesti moninaisen Suomen kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta

MONET-seminaari 2024: Minä kuulun. Vai kuulunko? Kulttuurisesti moninaisen Suomen kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta

Torstai 23.5.2024 klo 9.00 – perjantai 24.5.2024 klo 15.30

työ- ja elinkeinoministeriö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

MONET-seminaari 2024: Minä kuulun. Vai kuulunko? Kulttuurisesti moninaisen Suomen kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta

Vuosittainen MONET-seminaari tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa, käytännön työkaluja ja mielenkiintoisia keskusteluja kulttuurisen moninaisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin risteyskohdassa. MONET-seminaarissa syvennytään yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja kotoutumisen kysymyksiin kahden päivän aikana. Tämänvuotisen MONET-seminaarin teemana on kuulumisen tunne. Millaisia kokemuksia Suomen kulttuurisesti moninaisella väestöllä on yhteiskuntaan kuulumisesta? Mitä esteitä yhteiskuntaan kuulumisen tiellä on?

Ohjelma

Seminaari on tänä vuonna kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä käsitellään kuuluvuuden tunteita heikentäviä kokemuksia, kuten syrjintää, rasismia ja stigmaa. Syvennymme myös saamelais- ja romaninuorten kokemuksiin kuuluvuudesta ja voimavaroista. Toisena päivänä peilataan Suomeen muuttaneiden kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta tuoreimpaan tutkimustietoon, ja kuullaan yhdenvertaisuutta edistävien hanketoimijoiden terveisiä kentältä.

Ohjelma:

Torstai 23.5.: 

09:00–09:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

09:30–10:00 Seminaarin avaus, Saida Mäki-Penttilä, THL

10:00–11.15: Sessio 1: Rasismi ja syrjintä yhteenkuuluvuutta estävinä ja hyvinvointia heikentävinä tekijöinä: millaisia kokemuksia kulttuurisesti moninaisella Suomella on rasismista ja syrjinnästä yhteiskunnassa?

 • Viisi tarinaa rasismista -dokumentti, THL
 •  Itis Says You Are Not Alone, Gutsy Go Itäkeskus 
 •  "Et minne mä nyt meen, jos haluisin apuu, en oo ihan varma": Ajankohtainen kurkistus kulttuurisesti moninaisen Suomen nuorison kuulumisen kokemukseen  – Tuuli Kurki, Mad EnCounters

11:15-11:30 Tauko

11.30–14.30: Sessio 2: Saamelais- ja romaninuorten yhteenkuulumisen kokemukset ja mielen hyvinvointi: mitkä tekijät edesauttavat nuoria navigoimaan yhteiskunnassa, ja mitä erityisiä voimavaroja saamelais- ja romaninuorilla on?

 • 11:30-12:30: Kokemuksia kuulumisesta: saamelaisnuorten näkökulma – Niila Rahko THL, Kaarin West, Uvja ja Rosa-Máren Juuso, Saamelaisten Nuorisoneuvosto

12:30-13:30 Omakustanteinen lounas

 • 13:30-14:00: Romaninuorten videot mielen hyvinvoinnista – Marko Stenroos, THL ja Jasmin Palm, Helsingin nuorisotoimi
 • 14:00-14:30: Romanilasten kuulumisen kokemukset lapsiasiavaltuutetun selvityksessä – Elina Weckström, Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

15–16.30: Sessio 3: Stigmat ja kohtaaminen asiakastyössä ja palveluissa: miten vähentää stigmaa ja häpeää päihde- ja riippuvuustyössä?

 • Kulttuurisesti moninainen väestö mielenterveys- ja päihdepalveluissa: Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmiin liittyvä stigma ja häpeä palvelun- ja hoidontarpeen tunnistamisen esteenä – Teija Strand, THL 
 • Konkretiaa kentältä keskustelu – Tariq Omar, Samha ry, Mirka Kelahaara, Saam-SOTE, Mertsi Tamminen, Irti Huumeista ry ja Teija Strand, THL (pj) 
 • Mitä jäi mieleen –  Anna Kanninen, THL

Perjantai 24.5.

09:00–10:00 Aamupala ja verkostoituminen – Tervetuloa paikan päälle tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin, jotka työskentelevät tämän aiheen parissa. 

Tapahtumaan paikan päällä perjantaina osallistuville tarjoamme myös mindfulness-session klo 9:10-9:40. Tule aloittamaan aamusi rentouttavalla ja voimaannuttavalla mindfulness-hetkellä, jossa lempeän liikkeen sekä läsnäolo- ja hengitysharjoitusten avulla herätellään kehoa, rauhoitutaan hetkeen ja virittäydytään kuulemaan toisen seminaaripäivän inspiroivia aiheita.

10–11.15: Sessio 1: Tutkittua tietoa kuulumisesta: mitä tiedämme syrjintäkokemusten yhteydestä yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja elämänlaatuun?

 • Minä kuulun vai kuulunko? - Mahanmuuttaneiden kokemuksia MoniSuomi-väestötutkimuksen tuloksien valossa – Hannamaria Kuusio, THL
 • Osallisuuden kokemus ja yksinäisyys ulkomailla syntyneellä väestöllä – Lars Leeman, THL 
 • Kotoutumisen kokonaiskatsaus: Syrjintäkokemusten yhteys elämänlaatuun ja sosiaalisiin identiteetteihin – Mona Eid, THL ja Tuuli Anna Renvik, Helsingin kaupunki 

11:20-11:30 Tauko

11.30–12.30: Sessio 2: Valtakunnalliset hankkeet kulttuurisesti moninaisen väestön yhdenvertaisuutta edistämässä: mitä työkaluja eri toimijoilla on syrjinnän vähentämiseksi, hyvien väestösuhteiden rakentamiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseksi?

 • Paneelikeskustelu – Nexhat Beqhiri, Hyvät väestösuhteet -hanke (ELY-keskus), Mona Eida, Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista -hanke (THL), Ilona Korhonen, Kumppanina kotoutumisessa (Uudenmaan ELY-keskus) ja Anni Hyvärinen (pj), Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio (THL), Risto Alatarvas (Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohanke, VNK)

12:30-13:30 Omakustanteinen lounas

13.30–15.15: Sessio 3: Koti Suomessa: millaisia kokemuksia Suomeen muuttaneilla on kuulumisesta yhteiskuntaamme?

 • Syventyminen koettuun kuulumisen kokemukseen lyhytdokumenttien kautta – Mielenterveyttä maahantuloon -videosarja, THL 

 • Järjestöt edistämässä Suomeen muuttaneiden yhdenvertaista osallisuutta ja kuulumisen tunnetta -paneeli – Mania Al Khatib, Suomi-Syyria-ystävyysseura, Hodan Mohamed, Yhteiset lapsemme ry, Dora Puhakka, Jade yhteisö ry ja Anna Lenkewitz, Nice Hearts ry

15:15–15:30 Seminaarin päätöspuheenvuoro, Minna Säävälä, TEM

Molempina seminaaripäivinä omakustanteinen lounas ja kahvitarjoilut järjestäjien puolesta. 

Kohderyhmä

Seminaari on suunnattu yhdenvertaisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja maahanmuuton parissa työskenteleville ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuma palvelee parhaiten päätöksentekijöitä, valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien viranomaisia, sosiaali- ja terveysalan sekä maahanmuuton asiantuntijoita, tutkijoita ja järjestötoimijoita.

Seminaari on maksuton. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä.  Paikan päälle ilmoittautuvat voivat ilmoittautua viimeistään 21.5.

Seminaari järjestetään THL:ssä Helsingissä ja verkossa. Seminaarista ei tule tallennetta. 

Tapahtumassa noudatetaan THL:n turvallisempien tapahtumien periaatteita. Ilmoittautumalla sitoudut noudattamaan niitä.
Turvallisempien tapahtumien periaatteet THL:ssä

MONET-seminaarin järjestävät yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) MONET-asiantuntijaryhmä ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kotoutumisen osaamiskeskus. Seminaari on maksuton. 

Tervetuloa oppimaan, jakamaan tietoa ja verkostoitumaan!

Osoite

Käyntiosoite THL.n Tilkanmäen toimipisteeseen: Mannerheimintie 166, Helsinki (aulapalvelu A-talossa)

Lue lisää saapumisesta Tilkanmäelle.

Osallistumislinkki

Linkki seminaariin.

Lisätietoja: 

Saida Mäki-Penttilä
erikoissuunnittelija, THL

Mari Isomäki
suunnittelija, THL
 

[email protected]