Lausuntokierroksella

Sivulle kootaan kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiseen työstetyt valmistelumateriaalit, joista pyydetään kommentteja.

Kommentteja voivat esittää asiantuntijat sekä organisaatiot. Lausunnot  ja kommentoinnit pyydetään pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan kirjaamissuosituksen luonnos

Palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvauksen kommentointi

Potilastietojen kirjaaminen sosiaalipalvelujen yhteydessä (Kommentointi päättynyt, materiaalit vielä saatavilla)

Ajanvarauksen määritysten kommentointi (Kommentointi päättynyt, materiaalit vielä saatavilla)

Sote-koodistojen hyödyntämisen perusvaatimukset (Kommentointi päättynyt, materiaalit vielä saatavilla)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus (Kommentointi päättynyt, materiaalit vielä saatavilla)