Sujuvat palvelut -kehittämisklinikka

Sujuvat palvelut -kehittämisklinikka kaikille RRP-hankkeille: Mittaaminen ja arviointi osana toimintamallikuvauksia

Keskiviikko 21.8.2024 klo 13.00 –  15.00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Sujuvat palvelut -kehittämisklinikka kaikille RRP-hankkeille: Mittaaminen ja arviointi osana toimintamallikuvauksia

Kehittämisklinikat ovat Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Sujuvat palvelut -projektin kehittämisen tuen hankeverkoston tilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille Investointi 1 kehittäjille. Osa klinikoista kohdennetaan kaikille RRP-kehittäjille. Hankeverkoston kehittämisklinikoilla tuetaan hyvinvointialueita asiakas- ja palveluprosessien kehittämisessä. Kehittämisklinikat mahdollistavat alueiden välisen vuoropuhelun ja hyvien toimintamallien jakamisen.

Haaste alueille – suosittele kahta toimivaa toimintamallia!

Vaikka runsaudesta ei ole pulaa, haastamme alueita miettimään, mitä kahta toimintamallia suosittelisitte muille. Toimintamallit voivat olla jo aikaisemmin aloitettuja, esim. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa, ja joita on jatkokehitetty RRP:ssä.

Suositeltujen toimintamallien ehdotuksessa on hyvä pitää mielessä toimintamalleille asetetut tunnusmerkit; se on käyttöönotettu, hyväksi havaittu, pidemmälle jalostettu, mahdollisesti arvioitu, muut voivat niitä edelleen soveltaa ja niissä hyödynnetään myös digitaalisia ratkaisuja. Eli toimintamalli, jolla on voitu kehittää ja uudistaa merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluita.

Tuo oman alueesi kaksi suositeltavaa toimintamallia mukaan Kehittämisklinikalle 21.8. Linkki Innokylään kuvattuun toimintamalliin riittää, sekä halutessasi lyhyt kuvaus, miten toimintamalli vastaa ylläoleviin tunnusmerkkeihin. Suositeltuja toimintamalleja tullaan tarkastelemaan osana hankkeen aikaansaannoksia mm. palvelureformin tavoitteisiin peilaten. Näin saamme myös koottua hankkeiden näkemyksiä arvioitujen toimintamallien toimivuudesta, ja mitkä ovat mahdollisesti myös kansallisesti levitettäviä.

Kohderyhmä

Tämä 21.8. Kehittämisklinikka on tarkoitettu kaikille RRP:n kehittäjille!

Ohjelma

Mikäli toivot arviointiin ja mittaritietojen kuvaamiseen lisää tukea, tule laajennettuun kehittämisklinikkaan 21.8. klo 13–15 kuulemaan, mitä toimintamallin kuvaamisessa tulee huomioida, jotta uusien toimintamallien muutos ja vaikuttavuus saadaan näkyviin, myös mittarien valossa. Käymme läpi konkreettisia esimerkkejä mittareista ja niiden kuvaamisesta toimintamalliin. Luvassa myös pienryhmäkeskustelua mittaamisen ja arvioinnin kuvaamisesta. Kehittämisklinikka 21.8. on tarkoitettu kaikille RRP kehittäjille. Mikäli haluatte jättää ennakkokysymyksiä tilaisuuteen, laita sähköpostilla Kaisa Lahtiselle ([email protected])

Ohjelma:

13.00-13.10 Ajankohtaista, Kaisa Lahtinen, asiantuntija, THL

 • 5.6. pidetyn Kehittämisklinikan toimintamalli-työpajan nostot
 • Alueiden nostojen kerääminen suositelluista toimintamalleista

13.10-13.25 Loppuarviointi RRP ohjelmassa: mikä muuttui ja miksi? Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL

13.25-14.15  Mittaaminen ja arviointi osana toimintamallikuvauksia RRP:ssä

 • Mittaaminen ja käytännön esimerkit, Anu Vähäniemi, projektipäällikkö, THL 
 • Mittarikoosteet inv 1, Anu Väänänen, asiantuntija, THL 
 • Hv-alueen puheenvuoro mittaamisesta ja arvioinnista 
 • HV-alueen esimerkki toimintamallista: mittareiden kuvaaminen
 • Kehittämisen polun vinkit, mittaaminen ja arviointi, Kaisa Lahtinen, asiantuntija, THL  

14.15-14.50 Ryhmäkeskustelut mittaamisesta ja arvioinnista

 • Esimerkkikysymyksiä keskustelun tueksi:
  • Miltä mittaaminen omalla alueella näyttää?
  • Miten seuraatte ja osoitatte uuden prosessin tuoman muutoksen? Onko lähtötilanne kuvattu datan avulla?
  • Miten olette kuvanneet mittaamisen ja arvioinnin toimintamalliin? Onko mittaritiedot näkyvissä?
  • Miten arvioitte uuden prosessin toimivuutta?
  • Oletteko hyödyntäneet hankesuunnitelmia ja loppuraporttipohjaa mittareiden ja arvioinnin kuvaamisessa 
  • Miten mittarit ja tavoitteet suhteutuvat hv-alueen strategiaan? Teettekö yhteistyötä henkilöiden kanssa, jotka vastaavat alueellanne tiedonhallinnasta ja tiedolla johtamisesta? Onko yhteistyössä ollut haasteita? Miten se parhaimmillaan toimii?
  • Haasteet mittaamisessa ja arvioinnissa
  • Onnistumiset ja vinkit mittaamisessa ja arvioinnissa

14.50-15.00 Nostot ryhmäkeskusteluista ja tulevat tilaisuudet, Kaisa Lahtinen, asiantuntija, THL

Osallistuminen

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ilmoittautuminen

Muut yksityiskohdat

Tulevat tilaisuudet ja lisätietoa

Kaisa Lahtinen, asiantuntija

Sanna Tossavainen, projektisuunnittelija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
[email protected]