Funktionsförmåga i alla situationer

På andra webbplatser

Utvecklar, utvärderar och sprider verktyg och modeller för funktionstillstånd och hälsa till olika målgrupper.
Här kan man söka efter studie- och utbildningsmaterial om ICF på olika språk.
En organisation som utvecklar och validerar PROMIS-frågebanker. Syftet är att föra fram klientens röst inom vård och rehabilitering.
Tvärvetenskapliga studier, publikationer och framställningar om social trygghet och hälsosäkerhet.

Tema-info

Webbplatsen är avsedd för aktörer inom social- och hälsovården.
THL betonar en bred förståelse för funktionsförmågan och anknytande miljö- och individfaktorer och vikten av att lyssna på klienten vid bedömningen av dem.
THL forskar kring befolkningens funktionsförmåga och samarbetar med social- och hälsovårdens aktörer för att funktionsförmågan ska förstås, mätas och bedömas på enhetliga grunder.