Tema-info

Webbplatsens målgrupp är välfärdsområdenas strategiska och operativa ledning, beslutsfattare, ministerier och myndigheter.
Det servicesystem som utvecklas ska trygga högklassiga och jämlika tjänster för alla. Detta uppnås genom att förnya både strukturerna och verksamhetssätten.
THL erbjuder sakkunskap och information och är med och utvecklar servicesystemet inom social- och hälsovården.