För arbetssökande

THL:s anställda har möte i sofforna.

Vår vision är att vara världens mest effektfulla forskningsinstitut inom hälsa och välbefinnande. Vi utför mångsidigt forsknings- och utvecklingsarbete för att bygga upp ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Vi producerar information som stöd för samhälleliga beslut.

Våra värderingar är: ansvarsfullt modig, human växelverkan och jämlikhetens vägvisare.

Lediga arbetsplatser

Praktikplatser

Hos oss arbetar årligen tiotals praktikanter från olika studieområden. Vi meddelar om våra lediga praktikplatser både på den här sidan och i tjänsten Valtiolle.fi.

Du kan också skicka en öppen praktikansökan till registratorskontoret på adressen kirjaamo(at)thl.fi. Berätta i ansökan vad du studerar, vilka uppgifter du är intresserad av och när du kan genomföra praktiken.

Ansvarsfull rekrytering

I enlighet med våra värderingar är vi en vägvisare för jämlikheten även i våra rekryteringar. Vi önskar att jobbsökandena är personer i olika åldrar och av olika kön samt personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter.

Våra styrkor

Vår personal anser att THL är en bra arbetsplats. Bedömningsskala 0–5. 4,3 Rättvis arbetsgemenskap. 4,3 Samordning av arbete och privatliv. 4,3 Intressant och utmanande arbete. 4,1 Inlärning och förnyelse i arbetet. Källa: Enkät om personalens arbetstillfredsställelse 2022.

Rättvis arbetskultur

Vår arbetskultur bygger på förtroende, ansvar, öppenhet och rättvisa. Enligt enkäten om arbetstillfredsställelse (2022) är våra styrkor bland annat att arbetet är intressant och utmanande, att man känner till arbetets mål och att arbetsgemenskapen är trevlig.

Kunnig personal

Vår personals kompetens och utveckling stöds genom utbildningar som ordnas till exempel om kundarbete, ansökan om forskningsfinansiering, Lean-arbetssätt och pedagogik som siktar på docentur. Personalen har möjlighet att delta i olika evenemang och seminarier.

Vi uppmuntrar våra anställda att pröva olika inlärningssätt, till exempel arbetsrotation och nya arbetsuppgifter.

Välmående arbetsgemenskap

Vårt mål är att varje anställd mår bra i en föränderlig arbetsmiljö. Arbetshälsan byggs upp med hjälp av en diskuterande atmosfär, handledda pauser, professionell ledning och belöning. Flexibla arbetstider gör det möjligt att kombinera arbete och fritid, och i många uppgifter kan man arbeta både på distans och på arbetsplatsen.

Utöver det intressanta arbetet erbjuder vi personalen även omfattande företagshälsovård samt kultur- och motionsförmåner.

Ledning av hög kvalitet

Ledningen vid THL är professionell och utvecklas kontinuerligt. Cheferna får coachning och arbetshandledning och deras arbete utvärderas regelbundet. Ledningsarbetet stöds av olika system och verktyg som möjliggör kunskapsbaserad ledning och rapportering.

Lön

Vår lön är konkurrenskraftig i förhållande till arbetsmarknaden. Vid THL tillämpas statens lönesystem. Lönen består av en uppgiftslön som bestäms på basis av uppgiftens svårighetsgrad och en prestationslön som baserar sig på den individuella prestationen.

Vilka vi är och vad vi gör

Kuka on THL?

Personal
Vi har anställda inom många olika yrkesområden. Bekanta dig med våra anställda och deras arbete.

THL i sociala medier