Temainfo

Webbplatsen för kost och levnadsvanor innehåller information om befolkningens levnadsvanor och kost samt information om tillhörande rekommendationer.
Hälsosam kost, tillräcklig daglig motion och sömn samt en normal vikt främjar hälsan.