Tema-info

På webbplatsen finns information om välbefinnande och om service riktad till barn, ungdomar och familjer. Webbplatsen stödjer yrkespersonalen i sitt arbete och erbjuder redskap för ledning och beslutsfattande.
Satsningar på service för barn, ungdomar och familjer som erbjuds vid rätt tidpunkt och motsvarar behoven bidrar till ett bättre välbefinnande och ger kostnadsbesparingar.
THL stödjer arbetet med att främja hälsan, välfärden och delaktigheten bland barn, unga och familjer och bedömer hur tjänsterna och barn- och familjepolitiken fungerar och vilka effekter de har.