Publikationer på nätet

THL:s publikationer lagras i det digitaliska publikationsarkivet Julkari.

Publikationsarkivet Julkari

Julkari omfattar följande samlingar:

  • PDF-versioner av publikationer som utkommit i THL:s publikationsserier (samlingen Kirjat)
  • Referensuppgifter för vetenskapliga artiklar (samlingen Artikkelit) och en del av artiklarna som PDF-filer.
  • Den vetenskapliga tidskriften Yhteiskuntapolitiikka
  • Seriepublikationer och vetenskapliga artiklar som publicerats av THL:s föregångare Folkhälsoinstitutet (KTL) och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) samt en del av tidskrifter från deras egna samlingar.

Det är möjligt att rikta sökning till alla dessa samlingar.
Sök i Julkari

Bokhandel

Trycka publikationer kan beställas från THL:s nätbokhandel.

THL:s nätbokhandel

THL:s publikationer finns även som e-böcker hos Ellibs.

Ellibs