Utgivningskalender

Utgivningskalender om statistik 2024

Av utgivningskalendern framgår när Institutet för hälsa och välfärds (THL) statistikrapporter utkommer. Största delen av dem utkommer i serien Finlands officiella statistik (FOS).

Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Januari

Februari

Mars

 • Resandeinförseln och näthandel med alkohol 2023 FOS-logo
  1.3.2024 
 • Nordisk perinatal statistik 2022 FOS-logo
  25.3.2024
 • Vaccinationstäckningen för barn födda 2021 och 2016
  27.3.2024

April

 • Besöksorsaker bland klienterna inom primärvårdens öppna sjukvård 2021–2023 SVT-logo
  (uppskjuten från mars 2023)
 • Finländarnas penningspelande 2023
 • Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2021 och 2022 FOS-logo
  (uppskjuten från maj 2023)
 • Uppföljning av äldreomsorgslagen 2023
 • Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården 2023 FOS-logo

Maj

 • Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården 2023 FOS-logo
 • Barnskydd 2023 FOS-logo
  Beräknat utgivningsdatum 2.5.2024
 • Cancerstatistik 2022
 • Det Nationella hälsoindexet 2022
 • Familjerättsliga tjänster 2023 FOS-logo
 • Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna – TEA 2023
 • Kommunernas hälso- och socialvårdspersonal 2022 FOS-logo
 • Konsumtion av alkoholdrycker 2023 FOS-logo
 • Tillgången till vård inom primärvården våren 2024
 • Utkomstöd 2023 FOS-logo
 • Sjukhusens produktivitet 2022 FOS-logo 
  (uppskjuten från september 2023)

Juni

 • Aborter 2023 FOS-logo
 • Assisterad befruktning 2022–2023 FOS-logo
 • Behandlingstiderna inom barnskyddet 1.10.2023–31.3.2024 FOS-logo
 • Behandlingstider för ansökningar om utkomststöd i april 2024 FOS-logo
 • Medfödda missbildningar 2021 FOS-logo
 • Medling i brott- och tvistemål 2023 FOS-logo
 • Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete i april 2024 FOS-logo
 • Preliminära uppgifter: Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda 2023 FOS-logo
 • Preliminära uppgifter: Social- och hälsovårdens ekonomidata 2023
 • Skyddshemstjänster 2023 FOS-logo
 • Steriliseringar 2023 FOS-logo
 • Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården 30.4.2024 FOS-logo
 • Våld i nära relationer 2022
 • Årliga översikten av screeningprogrammet för bröstcancer 2022
 • Årliga översikten av screeningprogrammet för livmoderhalscancer 2024
 • Årliga översikten av screeningprogrammet av tarmcancer 2022

Juli

 • Preliminära uppgifter: Sjukhusens produktivitet 2023 FOS-logo

Augusti

 • Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2023
 • Kommunernas hälso- och socialvårdspersonal 2023 FOS-logo
 • Ledprotesoperationer 2023 FOS-logo
 • Välbefinnandet bland små barn och deras familjer - FinBarn 2024

September

 • Hemvård 2023 FOS-logo
 • Olycksfall inom den specialiserade sjukvården 2023
 • Synskaderegistrets årsrapport 2023
 • Social- och hälsovårdens ekonomidata 2023
 • Övervikt och fetma bland barn och unga 2023

Oktober

 • Främjande av motion och idrott i kommuner – TEA 2024
 • Preliminära uppgifter: Utgifter för det sociala skyddet 2023 FOS-logo
 • Sjukhusens produktivitet 2023 FOS-logo
 • Somatisk specialiserad sjukvård 2023 FOS-logo
 • Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården 31.8.2024 FOS-logo
 • Tobaksstatistik 2023 FOS-logo
 • Utfallet för hälsoundersökningar och andra besök inom mödra- och barnrådgivningen 2023 samt inom skolhälsovården under läsåret 2023–2024 
  (uppskjuten från augusti 2023)

November

 • Behandlingstiderna inom barnskyddet 1.4.–30.9.2024 FOS-logo
 • Funktion och servicebehov hos äldre - RAI jämförelsedata 2023
 • Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda 2023 FOS-logo
 • Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete i oktober 2024 FOS-logo
 • Personalen inom hälso- och socialvården 2022 FOS-logo
 • Prevalensen av ADHD-diagnoser hos barn och ungdomar i 2023
 • Psykiatriska specialiserade sjukvården 2023 FOS-logo
 • Skolungdomars bruk av alkohol och andra droger samt spel om pengar - ESPAD-undersökningen 2024
  (uppskjuten från november 2023)

December

 • Behandlingstider fö ansökan om utkomststöd i oktober 2024 FOS-logo
 • Tillgången till vård inom primärvården hösten 2024
 • Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2024 FOS-logo
 • Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2024 FOS-logo