Stipendier och anslag

illustration

Nedan finns information om finansiering som kan sökas för olika slags undersökningar och projekt som gäller hälsa och välfärd.

Statsunderstöd

De följande statsunderstöd kan sökas hos THL för utnyttjandet av informationsteknologin i verksamhet och tjänster inom social-, hälso- och sjukvårdssektorn.