Information på rätt plats, i rätt tid. Med ditt tillstånd.

På andra webbplatser

Kanta-tjänsterna är digitala tjänster inom social- och hälsovården som såväl medborgarna som social- och hälsovårdsaktörerna har nytta av.
Överföringen av journalhandlingar till det elektroniska arkivet kommer att genomföras gradvis för att ibruktagandet av arkiveringstjänsten ska ske på ett kontrollerat sätt.