Informationstjänst och bibliotek

Människor som arbetar.

Informationstjänsten och biblioteket vid Institutionen för hälsa och välfärds främsta uppgift är att stöda och befrämja institutionens forskningsverksamhet.

THLs biblioteksdatabas, THLlib, är enbart tillgänglig via THLs lokala nätverk. THLs publikationer är tillgängliga i Julkari, THLs öppna publikationsarkiv.

Vi betjänar i första hand institutionens egen personal.

Samlingar

THLs biblioteksdatabas, THLlib, är enbart tillgänglig via THLs lokala nätverk.

A-to-Z
Tidskriftsportalen

Publikationer

THL:s publikationer
THL publicerar forskning, rapporter, guider, handböcker, faktaböcker och tidskrifter.

Julkari
SHM:s förvaltningsområdes öppna publikationsarkiv