Undersökningar och projekt

THL bedriver omfattande hälso- och välfärdsforskning inom många vetenskapsområden. I forskningen används institutionens dataresurser, register och material från återkommande datainsamlingar. Forskningsarbetet skapar grund för institutionens utvecklingsprojekt, och med stöd av forskningen producerar THL information som stöder beslutsfattande inom social- och hälsovårdssektorn. Majoriteten av institutionens forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs i samarbete med inhemska eller internationella partner.

Pågående undersökningar och projekt

Slutförda undersökningar och projekt