Statistik efter ämne

Institutets statistik och register innehåller mångsidig information om social-, hälso- och sjukvårdens olika områden och utgör ett stöd för beslutsfattandet, utvecklingen och forskningen.

Statistik efter ämne

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet

Coronafall, läget inom sjukvården och dödsfall
Centrala uppgifter om coronafall (COVID-19).

Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19)
THL:s öppna material som beskriver fallen av covid-19 i Finland, antalet tester som uppgetts av laboratorierna som utför testerna och antalet dödsfall i covid-19.

På andra webbplats

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet
Uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa i Finlands alla kommuner.

Finlands officiella statistik (FOS) SVT logo
Statistiken följer FOS-kriterierna och tas fram av olika statistikproducenter.